Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Men kan geen premie krijgen als men enkel een ventilatiesysteem laat installeren. Maar de investering in het ventilatiesysteem telt wel mee voor de Totaalrenovatiebonus van netbeheerder Fluvius. Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan voor die bonus in aanmerking komen.

Wilt u dat uw nieuw ventilatiesysteem meetelt voor de totaalrenovatiebonus? Dan moet u uw systeem aanmelden bij uw netbeheerder.

Voorwaarden

  • De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatie.
  • De Totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Het aanmeldingsformulier moet bij netbeheerder Fluvius aankomen
    • uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 2 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (thermisch rendement, reductiefactor, ...) waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen op het Informatieblad van Fluvius.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om het ventilatiesysteem te kunnen aanmelden, vindt u op het Informatieblad van Fluvius.

U kunt het ventilatiesysteem