Werkloosheidsuitkering

Als u uw werk kwijt bent, hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is een uitkering die u krijgt als u een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.

Voorwaarden

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

U bent ingeschreven als werkzoekende.

Procedure

U schrijft zich in de eerste 8 dagen van uw werkloosheid in bij VDAB of ACTIRIS.

Stap zo snel mogelijk naar uw uitbetalingsinstelling:

  • uw vakbond
  • of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, voor wie niet aangesloten is bij een vakbond.

Neem uw ontslagdocument (C4 - zie link 1) mee als u dat al hebt. Uw uitbetalingsinstelling bezorgt u de nodige documenten (waaronder een controlekaart), stelt een uitkeringsaanvraagdossier op en bezorgt dat aan de RVA. U hoeft dus zelf geen contact op te nemen met de RVA. De RVA beslist dan of u al dan niet recht hebt op een uitkering.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is afhankelijk van

  • het loon dat u verdiende toen u werkte
  • uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast).
  • uw beroepsverleden.

Maak hier je afspraak