Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden jouw bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kan hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor jouw IGO.

Meer informatie over het aanvragen van je pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat je kan ontvangen, is afhankelijk van jouw financiële middelen en je gezinssituatie.

Maak hier je afspraak