Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Kun je als werknemer, werkloze of zelfstandige door een ziekte of een ongeval niet meer werken of stempelen, dan heb je recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden

Je bent arbeidsongeschikt door ziekte of door een ongeval.

Procedure

  • Je laat het 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' (document 'vertrouwelijk') invullen door je behandelde geneesheer.
  • Je bezorgt het ingevulde document binnen de 2 dagen aan de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds.

Kostprijs

Financieel voordeel

De berekening van het bedrag verschilt voor werknemers, werklozen en zelfstandigen.

Bij werknemers en werklozen wordt het bedrag bepaald op basis van:

  • het loon of werkloosheidsuitkering
  • de duur van je arbeidsongeschiktheid
  • de gezinssituatie.

Zelfstandigen krijgen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van:

  • de gezinssituatie
  • na één jaar wordt de uitkering verhoogd als de onderneming of het vrije beroep stopgezet is.

Maak hier je afspraak