Iedereen Verdient Vakantie

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken om vakantie te nemen. Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Voorwaarden

Coronamaatregelen

Op de website van Iedereen Verdient Vakantie vindt u recente informatie en veelgestelde vragen over de coronamaatregelen.

Voor wie?

Voor mensen met een laag inkomen is het financieel niet of nauwelijks haalbaar om met vakantie te gaan of een daguitstap te maken. Iedereen Verdient Vakantie heeft voor hen een netwerk van toeristische aanbieders en sociale organisaties uitgebouwd, waar ze bij terechtkunnen voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. Op die manier slaagt het netwerk Iedereen Verdient Vakantie erin mensen met een beperkt budget de mogelijkheid te bieden om met vakantie of op daguitstap te gaan.

Kansarm

Om gebruik te kunnen maken van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, moet een gezin als kansarm beschouwd worden. Weet u niet of u recht hebt op korting? Doe de budgetcheck.

Welk aanbod?

Het volledige aanbod is ondergebracht in 4 categorieën:

 • daguitstappen (bv. een pretpark, dierentuin of museum)
 • vakantieverblijven (logies zonder begeleiding, zoals jeugdherbergen, B&B’s, vakantiewoningen, hotels...)
 • groepsverblijven (georganiseerd door een sociale organisatie, voor organisaties en andere groepen die een vakantie organiseren en zelf een programma voorzien)
 • georganiseerde vakanties (bv. een kinderkamp).

Bekijk het volledige aanbod.

Procedure

Hoe boeken?

Een vakantie boeken kan op drie manieren.

 • via een sociale organisatie waar u bij aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.
 • via een van de Rap op Stapkantoren: Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo’n organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak te maken.
  Zoek een Rap op Stapkantoor in de buurt.
 • via de vakantiebemiddelaars van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie (vraagt wel iets meer tijd en administratie).

Andere drempels

Vakantiegangers ondervinden ook nog andere drempels dan de puur financiële. Mogelijk is er extra ondersteuning vereist, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte, een medische belemmering zoals een allergie, een fysieke of mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid of een gebrek aan vervoer. Concrete vragen zijn bijvoorbeeld:

 • in welk verblijf kan ik met mijn hond terecht?
 • ik wil naar de kust, maar ik heb om de twee dagen nierdialyse nodig.
 • mijn zoon heeft autisme en ik zoek een verblijf met prikkelarme kamers.

Vakantiegangers kunnen hun specifieke vragen en noden formuleren via het invulformulier op de website. Op die manier komen ze meteen in contact met toeristische aanbieders en sociale organisaties die openstaan voor zulke niet-alledaagse vragen en mogelijk een oplossing bieden.

Maak hier je afspraak