Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie prepaid heeft

Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd) kan je helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een prepaid bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas. Als het noodkrediet voor elektriciteit op is, levert Fluvius nog een tijd elektriciteit aan 10 ampère.

Bij aardgas is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben.

Als je klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd), kan je tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om jouw woning te verwarmen.

Voorwaarden

 • je hebt onvoldoende financiële middelen om op te laden;
 • het OCMW in jouw woonplaats geeft een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw;
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren);
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben;
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Procedure

Informeer bij het OCMW van je gemeente of je in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt jouw aanvraag en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Als je in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart;

 • je gele budgetmeterkaart indien je nog een oude budgetmeter hebt;

 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...);

 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...);

 • de contactgegevens van je schuldbemiddelaar, als je die hebt.

Kostprijs

Het bedrag voor de minimale levering aardgas wordt jaarlijks in oktober vastgelegd door de minister van Energie. Het wordt berekend op basis van het sociaal tarief en het gemiddelde distributienettarief op dat moment. De hoogte van de tussenkomst is ook afhankelijk van het type woning en of iemand al dan niet het sociaal tarief krijgt..

Uitzondering: Omwille van de hoge energieprijzen werden de bedragen van de halfmaandelijkse tussenkomsten verhoogd op basis van de geldende tarieven vanaf 31 december. De verhoging komt er vanaf 1 februari en zal gelden tot en met 31 maart.

Voor gewone afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:

 • voor een appartement: € 77,66 per halve maand;
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): € 110,66 per halve maand;
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: € 132,66 per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:

 • voor een appartement: € 20,66 per halve maand;
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): € 29,66 per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: € 34, 66 per halve maand.

Maak hier je afspraak