Huur van een ingehuurde woning bij een woonmaatschappij

Woonmaatschappijen verhuren niet alleen sociale woningen. Ze huren ook kwaliteitsvolle woningen en appartementen in op de private huurmarkt en verhuren die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen. Deze manier van werken geeft voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je op deze manier een woning huurt bij een woonmaatschappij kun je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder. Lees hier wat je doet als je toch jonger dan 18 jaar bent.
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • € 28 105 als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • € 30 460 als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • € 42 156 in alle andere gevallen, plus € 2 356 per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Lees meer info en details over deze voorwaarden

Verplichtingen als je huurder wordt of bent

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een ingehuurde sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met je woonmaatschappij.

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de manier van inschrijven. Vanaf dan is er namelijk één digitaal webplatform voor alle inschrijvingsdossiers. Je leest daarover meer op een andere pagina van deze website.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij je woonmaatschappij. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Huurovereenkomst

Van zodra je een sociale woning aanvaardt, krijg je een huurovereenkomst van negen jaar aangeboden.

Je betaalt als huurder een huurwaarborg aan de verhuurder bij de start van de huurovereenkomst. Dat is verplicht door de regelgeving.

Wat meebrengen

Als je langsgaat bij een woonmaatschappij, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van jouw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • als jij (of een gezinslid) een handicap hebt: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning
 • een attest dat jou en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Lees meer informatie over deze documenten

Kostprijs

Huurprijs

Als je akkoord gaat met de woning die jou wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met de woonmaatschappij. Je betaalt aan de maatschappij een vaste huurprijs, die niet afhangt van je inkomen.

Een woonmaatschappij onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan de woonmaatschappij dezelfde huurprijs, als de maatschappij aan de eigenaar. betaalt. De woonmaatschappij helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Maak hier je afspraak