Sociaal tarief en vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociaal tarief of vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers (vanaf 500 m3 kraanwater per jaar) kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Voorwaarden

Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijg je een vrijstelling als je jouw afvalwater correct zuivert met een eigen individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
Heb je een eigen waterwinning én ook een wateraansluiting? Dan kom je niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kan je wel een compensatie aanvragen bij jouw waterbedrijf.
Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Sociaal tarief

Je betaalt slechts 20% van de heffing, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Gaat jouw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan kom je niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kan je wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om dit sociaal tarief te krijgen.

Procedure

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van jouw situatie.

Kostprijs

Financieel voordeel

  • Als je een vrijstelling krijgt, hoef je geen heffing te betalen.
  • Als je het sociaal tarief krijgt, betaal je nog 20% van de totale heffing. De totale heffing kan je berekenen met de berekeningswizard van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Maak hier je afspraak