Dienstencheques

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee je iemand kan betalen voor huishoudelijk werk bij je thuis. Je kan dat tegen een voordelig tarief doen, omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis wordt de geldigheidstermijn van sommige dienstencheques verlengd.

 • Alle cheques met vervaldatum in maart en april 2020 worden met drie maanden verlengd;
 • Alle cheques met vervaldatum in mei worden met twee maanden verlengd;
 • Alle cheques met vervaldatum in juni worden met één maand verlengd.

Brussel en Wallonië

Welke dienstencheques je gebruikt, hangt af van je hoofdverblijfplaats. Dat is het adres waarmee je geregistreerd staat in het rijksregister. Als je in Vlaanderen woont, bestel je Vlaamse dienstencheques.

Als je in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest woont, moet je respectievelijk Brusselse dienstencheques of Waalse dienstencheques gebruiken. Je kan dus niet kiezen tot welk systeem je behoort, ook niet als je verschillende eigendommen in verschillende regio's hebt.
Sodexo geeft op zijn website ook informatie in het Frans over de Vlaamse dienstencheques.

Waarvoor mag u dienstencheques gebruiken?

Je mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij je thuis:

 • Schoonmaken en ramen lappen;
 • Wassen en strijken;
 • Occasioneel klein naaiwerk;
 • Eten maken.

Huishoudhulp die niet bij je thuis gebeurt, mag je alleen met dienstencheques betalen als het gaat om:

 • Dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals bij de slager, supermarkt, postkantoor of apotheker;
 • Strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf;
 • Vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden mag je niet met dienstencheques betalen.

Het moet ook gaan om hulp in de privésfeer. Je kan dus niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van je praktijk. Ook als je in een serviceflat woont, mag je dienstencheques enkel gebruiken voor huishoudhulp in je privé-gedeelte.

Geldigheidsduur

Dienstencheques zijn één jaar (twaalf maanden) geldig.

 • Bij papieren dienstencheques staat de datum waarop ze vervallen, altijd duidelijk op de cheque vermeld. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat je de dienstencheque invult;
 • Bij online dienstencheques worden de 'oudste' cheques altijd het eerst uitgegeven.

Covid-19

Vanwege de coronacrisis wordt de geldigheidstermijn van de dienstencheques die in maart en april vervallen, met drie maanden verlengd.

Procedure

Schrijf je in bij Sodexo

Als je het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet je je inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan:

 • Online

  • Met je eID: je inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur;
  • Zonder eID, via het onlineformulier: je inschrijving wordt bevestigd binnen zeven werkdagen.
 • Op papier

  Je kan het papieren inschrijvingsformulier:

  • Downloaden;
  • Telefonisch aanvragen bij Sodexo (02 547 54 95);
  • Aanvragen bij een erkende dienstencheque-onderneming.

Als je ingeschreven bent, ontvangt je een gebruikersnummer. Je hebt het bij elke bestelling nodig, tenzij je je aanmeldt via je Beveiligde Zone of de app.

Keuze van type cheques

Bij je inschrijving moet je ook kiezen of je wilt werken met:

 • Elektronische dienstencheques,
 • Papieren dienstencheques.

Je moet een keuze maken tussen beide profielen. Je kan een prestatie alleen betalen met ofwel papieren dienstencheques ofwel elektronische dienstencheques. Je kan achteraf altijd veranderen van profiel en overstappen van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd.

Kies een erkende onderneming

Zodra je ingeschreven bent, neem je contact op met een erkende onderneming in je buurt. Dat is een commerciële of niet-commerciële (OCMW, vzw, ...) onderneming die door de overheid specifiek erkend is voor het systeem van dienstencheques. Je maakt met dat bedrijf verdere afspraken over welke hulp je wil, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.

Je kiest zelf met welke erkende onderneming je in zee wilt gaan. Je kan ook van onderneming veranderen als je dat wilt, afhankelijk van de voorwaarden in het contract dat je met de onderneming hebt afgesloten.

Bestel je dienstencheques

Je kan je dienstencheques op verschillende manieren bestellen bij Sodexo:

 • Via je Beveiligde Zone;
 • Via de app 'Dienstencheques Vlaanderen';
 • Via de Belfius- of KBC-bankapp;
 • Door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE41 0017 7246 2610.

Je bestelt altijd minimaal tien dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal € 90,00 (of € 100,00 als je dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld).

Vermeld je gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling bij elke overschrijving. Vermeld in de mededeling niets anders. Let erop dat je het juiste bedrag overschrijft. Als je je gebruikersnummer niet vermeldt of een verkeerd bedrag betaalt, wordt het geld automatisch teruggestort op je rekening.

Na betaling ontvang je jouw dienstencheques.

 • Elektronische dienstencheques zitten onmiddellijk in je elektronische portefeuille. Die elektronische portefeuille kan je raadplegen via je Beveiligde Zone. Die Beveiligde Zone is de plaats op de website van Sodexo waar je je persoonsgegevens aanpast en je dienstencheques beheert. Je ziet er hoeveel dienstencheques je dat jaar al aangekocht hebt en hoeveel cheques je nog beschikbaar hebt om je poetshulp te betalen;
 • Papieren dienstencheques ontvang je via de post binnen één week na je betaling. Op de papieren dienstencheques staan je naam en de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque vermeld.

Bevestig de prestaties en betaal

Na het huishoudelijk werk bevestigt je huishoudhulp zijn of haar prestaties.

Elektronische dienstencheques

 • Via een vaste telefoon op het gratis nummer 0800 35 530;
 • Via een mobiele telefoon op het nummer 02 547 54 97 aan zonaal tarief;
 • Via de mobiele app Job Tracker.

Je erkende onderneming verifieert de prestaties die de huishoudhulp doorgeeft ten laatste vijf werkdagen na de prestatie.
Je controleert en bevestigt of betwist de prestatie in je Beveiligde Zone binnen de negen werkdagen. Doe je dat niet, dan wordt de prestatie automatisch gevalideerd.

Voor het beheer van je elektronische dienstencheques kan je ook de mobiele app ‘Dienstencheques Vlaanderen’ gebruiken. Met die app kan je waar en wanneer je dat wilt de prestaties bevestigen die de poetshulp ingegeven heeft. Je kan de app gratis downloaden in de ’App Store' of op Google Play. De app is niet verkrijgbaar voor Windows Phone.

Papieren dienstencheques

Vul je papieren dienstencheque altijd in met donkerblauwe of zwarte inkt. Gebruik geen vloeibare corrector.

 • Vul de datum van de prestatie in;
 • Plaats je handtekening;
 • Controleer de geldigheidsdatum;
 • Vink de uitgevoerde prestatie aan;
 • Overhandig de ingevulde dienstencheque aan de werknemer (één dienstencheque per gepresteerd uur).

Volmacht

Als je de dienstencheques wilt beheren van iemand die dat niet zelf kan, dan kan u een volmacht vragen om zijn account te beheren.

Kostprijs

Je betaalt als particulier € 9,00 per gepresteerd uur. Om je huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandig je één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur. Je persoonlijke situatie bepaalt hoeveel dienstencheques je per kalenderjaar kan bestellen.

 • Als individuele gebruiker mag je maximaal vijfhonderd dienstencheques aankopen:
  • Vierhonderd cheques tegen € 9,00;
  • De overige honderd cheques tegen € 10,00.
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is duizend cheques:
  • Achthonderd cheques tegen € 9,00;
  • De overige tweehonderd cheques tegen € 10,00.
 • Als eenoudergezin kan je per kalenderjaar maximaal tweeduizend dienstencheques bestellen tegen € 9,00. Je vult daarvoor een verklaring van eer in. Het origineel stuur je op naar Sodexo. De kopie stuur je, samen met gevraagde documenten, op naar de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kan je per kalenderjaar maximaal tweeduizend dienstencheques bestellen tegen € 9,00.
 • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen, kunnen per jaar tweeduizend dienstencheques bestellen tegen € 9,00.

Ben je zelfstandige? Ben je onlangs bevallen en wil je na je bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan hebt je via je socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques.

Belastingvermindering

De bedragen die je betaalt in de vorm van dienstencheques geven je recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van € 1 520,00 per persoon en per jaar.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) geldt het belastingvoordeel van 30%, waardoor de cheques in werkelijkheid maar € 6,30 kosten, voor de eerste 167 aangekochte cheques. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) geldt de verlaagde belastingvermindering van 20%, waardoor de cheques in werkelijkheid maar € 7,20 kosten, voor de eerste 169 aangekochte cheques.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques als ze die elk onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30% krijgen op een aankoopbedrag van maximaal € 1 400,00.

De Vlaamse regering heeft beslist de fiscale aftrekbaarheid van de cheques te verlagen van 30% naar 20%. Een dienstencheque zal daardoor in werkelijkheid vanaf 1 januari 2020 € 7,20 kosten.

Jaarlijks vanaf 1 maart stuurt Sodexo je een fiscaal attest dat je bij je belastingaangifte moet voegen. Je attest is ook beschikbaar in je Beveiligde Zone en in Mijn Burgerprofiel bij 'Attesten en vergunningen' (rechtsboven klikken op ‘Aanmelden’, daarna nog eens klikken op je naam).

Maak hier je afspraak