Voorschot op een sociale uitkering

Als de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. Zijn er problemen met het in orde brengen van je sociale uitkering of uitbetaling van de bedragen, dan kan het OCMW je helpen. Een maatschappelijk werker doet, in sommige gevallen, een sociaal onderzoek. Eventueel kan het OCMW beslissen tot het uitbetalen van een voorschot.

Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Voorwaarden

Je ervaart problemen met het indienen van een aanvraag of de uitbetaling van een sociale uitkering.

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

- Je neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat je problemen hebt met het dossier of met de uitbetaling van een sociale uitkering.

- Een maatschappelijke werker zal een gesprek met je hebben om precies te weten wat jouw vraag is.

- De maatschappelijk werker zal jouw dossier nader bestuderen en de mogelijkheden bekijken.

- De hulpverlening kan eruit bestaan dat de maatschappelijk werker je helpt om jouw dossier in orde te krijgen. Indien je onvoldoende middelen hebt, kan het OCMW beslissen om je een voorschot op deze sociale uitkering te betalen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW breng je best volgende zaken mee:

- Identiteitskaart

- Eventueel het dossier of de aanvraag die je ingediend hebt. Indien je dit hebt, breng je ook de brieven/mails mee waarin staat waardoor het dossier niet in orde geraakt en/of de uitbetaling (nog) niet kan gebeuren.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Maak hier je afspraak