Voorschotten op sociale uitkeringen

Als de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je kan hiervoor contact opnemen met het OCMW van je gemeente.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Maak hier je afspraak