Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Heb je een beperkt inkomen en voldoe je aan de gestelde voorwaarden, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kan een tussenkomst krijgen in:

 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Elk OCMW kan dit anders invullen en toepassen, zowel wat betreft

 • de personen die hiervoor in aanmerking komen als
 • de aard van de kosten waarvoor een tegemoetkoming voorzien wordt als
 • de grootte van het bedrag dan men, vanuit het OCMW, voorziet
 • of het toegekende bedrag terugvorderbaar gesteld wordt of niet
 • of de steun terugvorderbaar wordt gesteld (geheel of gedeeltelijk) of niet
 • enz.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van de gemeente van het OCMW
 • ...

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW in kader van een financiële tegemoetkoming bij farmaceutische of (para-)medische kosten.
 • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, uw maatschappelijke en financiële situatie en jouw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor jou het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

 • Jouw identiteitskaart
 • Een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven aan de hand van je rekeninguittreksels
 • Een overzicht van de terugbetalingen bij jouw ziekenfonds
 • Een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij jouw apotheker.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog andere zaken gaat vragen om te bezorgen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van jouw financiële situatie.

Maak hier je afspraak