Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Heb je een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in je medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kan een tussenkomst krijgen in:

  • De remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft;
  • De kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt;
  • De bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Procedure

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • Een overzicht van je inkomsten en uitgaven aan de hand van je rekeninguittreksels;
  • Een overzicht van de terugbetalingen bij je ziekenfonds;
  • Een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij je apotheker.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Maak hier je afspraak