Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Heb je kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Of je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van jouw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
  • Uw gezinsbudget kan de hospitalisatiekosten niet dragen.
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming bij hospitalisatiekosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels), schrapping handelsregister / BTW nummer, kinderbijslag (strookje of uittreksel), klevertje ziekenfonds, originele factuur van de geneeskundige zorgen, doktersvoorschrift, ...)

Maak hier je afspraak