Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als je problemen hebt met de betaling van je energiefacturen, kan je bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan je bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW jouw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Procedure

  • Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.

Maak hier je afspraak