Premie voor na-isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde

Als je een buitenmuur van jouw woning of appartement laat isoleren langs de binnenzijde, dan kun je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Een architect moet de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
  of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moet een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. Op energiesparen.be vind je een lijst met gecertificeerde aannemers.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) waaraan het materiaal moet voldoen op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vind je op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

Je kunt de premie

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie isolatie
van de buitenmuur langs de binnenzijde

2019
2020

15 euro per m2
202115 euro per m2
2021
'uitsluitend nachttarief'
22,5 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.