Energielening

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kan je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De Energielening wordt geregeld via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een Energielening toekent of niet.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze Energielening (0% intrest).

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan € 19 566,25 (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met € 3 622,34 per persoon ten laste.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die door OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen
  • van maximaal € 31 870,00 verhoogd met € 1 660,00 per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor energieleningen 2021).

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen tot eind 2020 een Energielening aanvragen voor maximaal € 15 000,00 aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.
  Vanaf 2021 wordt deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%)
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met € 7 500,00 per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 12. Energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én je woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij je Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Neem contact op met het Energiehuis dat voor je gemeente de Energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kan je de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken. Inwoners van Linkebeek kunnen geen Energielening krijgen.
 • De kredietcommissie van het Energiehuis keurt je aanvraag al dan niet goed. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen je aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaamse Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.
 • Zodra de energielening is afgesloten, staat je Energiehuis in voor het beheer van je lening. Voor al je vragen die met je dossier verband houden (ook bijv. wijziging rekeningnummer, domiciliëring, afbetalingen, ...) moet je dus contact opnemen met je Energiehuis.

Bedrag

 • Je kan maximaal € 15 000,00 lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
  • tot eind 2020 bedraagt de intrest 1%.
  • vanaf 2021 bedraagt de intrest 0%.
 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
 • De Energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de Energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.
 • Vanwege de coronacrisis was er voor de Energieleningen een tijdelijke automatische opschorting van de kapitaalsterugbetaling van 20 april tot 20 juli 2020.