Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds

Wil je een woning kopen en heb je een bescheiden inkomen? Dan kun je misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Doe de online test en je weet meteen of je in aanmerking komt.

Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden
 • uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden
 • je moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit
 • je moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.

Als je langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • jouw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met jouw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden).
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt normaal gezien 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning. In het kader van het economisch relanceplan besliste de Vlaamse Regering op 3 juni 2020 tot een verlaging van de minimumrentevoeten voor bijzondere sociale leningen. Voortaan kunt u lenen vanaf 1,6% (de rentevoet varieert in functie van de kredietduur).

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.

Betalingsproblemen door de coronacrisis

Heb je het door de coronacrisis financieel moeilijk? Je contacteert best zo snel mogelijk bz@vlaamswoningfonds.be, als je het Woonkrediet niet meer kunt betalen. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. Het Vlaams Woningfonds zal met je nagaan of je in aanmerking komt voor een uitstel van betaling.