Premie voor hoogrendementsglas in een woning of appartement

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kun je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Je moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Voorwaarden

  • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden (bijv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer, die jou een attest bezorgt.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • Raadpleeg het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen (U-waarde, ...).
  • Vanaf 2021 (eindfactuur)
    • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen, vind je op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

Je kunt de premie

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie per m2 glasoppervlak

2019

10 euro per m2
20208 euro per m2
20218 euro per m2
2021
'uitsluitend nachttarief'
12 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 56 euro per m² glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is. Dat bedrag en percentage geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.