Premie voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Als je de buitenmuren van jouw woning of appartement laat isoleren, kan je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Deze premie geldt alleen voor de isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur.

Voorwaarden

Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet. Het aanvraagformulier moet bij elektriciteitsnetbeheerder Fluvius aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen in het Informatieblad 2020 van Fluvius.

  • Vanaf 2021 (eindfactuur)
    • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vind je in het informatieblad 2020 van Fluvius.

Je  kan de premie online of op papier aanvragen met:

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de zes maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie isolatie
van de buitenmuur langs de buitenzijde

2019
2020

15 euro per m2
202115 euro per m2
2021
'uitsluitend nachttarief'
22,5 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.