Onderhoud van waterlopen en grachten

Waterlopen worden onderverdeeld in volgende categorieën:

  • Categorie 1 zijn onbevaarbare waterlopen van nationaal belang. Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.
  • Categorie 2 zijn de onbevaarbare waterlopen van regionaal belang. Hiervoor is het provinciebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • Categorie 3 zijn onbevaarbare waterlopen van lokaal belang. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • De restcategorie omvat de allerkleinste onbevaarbare waterlopen.

De categorie bepaalt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Merk je een probleem met een waterloop van categorie 3? Dan kan je dit melden via het meldingenloket.