Onderhoud van grachten

Waterlopen worden onderverdeeld in volgende categorieën:

  • Categorie 1 zijn onbevaarbare waterlopen van nationaal belang. Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.
  • Categorie 2 zijn de onbevaarbare waterlopen van regionaal belang. Hiervoor is het provinciebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • Categorie 3 zijn onbevaarbare waterlopen van lokaal belang. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • De restcategorie omvat de allerkleinste onbevaarbare waterlopen.

De categorie bepaalt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.