Dorpskernvernieuwing Begijnendijk

In haar beleidsdoelstellingen voorziet het bestuur twee aantrekkelijke dorpskernen en een goede, veilige verkeersinfrastructuur. Om dit te realiseren, worden beide dorpskernen vernieuwd en een aantal wegen heraangelegd. De werkzaamheden in het centrum van Betekom werden afgerond. Op 5 augustus 2019 gingen de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk van start.

De werken worden in drie fases uitgevoerd, zodat de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar blijven. De eerste fase van de werkzaamheden situeert zich in de Dorpsstraat, nl. van de De Bruynlaan tot aan de Kerkstraat, inclusief de zijstraten. Tijdens de tweede fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg, nl. vanaf de Baalsesteenweg tot aan de Kleinesteenweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het eerste gedeelte van de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg heraangelegd. In de derde en laatste fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg en Raamstraat.

Straat naar Camping Rogaarden wordt laatste keer afgesloten

Update 1 juli 2021

De werkzaamheden in de Betekomsesteenweg en Raamstraat lopen ten einde. De zijstraat naar Camping Rogaarden wordt vanaf dinsdag 6 juli 2021 om 7.00 u tot en met donderdag 8 juli 2021 om 15.30 u een laatste keer afgesloten voor de plaatsing van een riooldeksel, boordstenen en asfalt.

Aan de inwoners wordt gevraagd om voertuigen buiten de werfzone te plaatsen. Je kan de camping altijd te voet of met de fiets bereiken.

Let op! Het tijdstip van de aanvang van deze werkzaamheden kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de voorziene werkzaamheden met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld.


Laatste werkzaamheden

Update 8 juni 2021

De betonverharding van de rijweg en fietspaden van de Betekomsesteenweg is grotendeels geplaatst. Enkel de aansluiting met het centrum, waar de greppel in het midden ligt, moet nog gebetonneerd worden. Dit is voorzien op woensdag 9 juni en donderdag 10 juni 2021. Als de weersomstandigheden meezitten, wordt dit deel op 9 juli 2021 opengesteld voor het verkeer. Vanaf maandag 14 juni 2021 begint de aannemer met het afwerken van de opritten. Het is de bedoeling om ook hiermee tegen het bouwverlof klaar te zijn.

Op dinsdag 15 juni 2021 wordt in de Raamstraat asfalt gelegd. De straat is de hele dag afgesloten voor verkeer. Aan de inwoners wordt gevraagd om voertuigen ruim op tijd, uiterlijk voor 6.30 u, buiten de werkzone te plaatsen.

Op 1 juli 2021 wordt het pompstation in gebruik genomen. Vanaf dat moment loopt er geen afvalwater meer in de grachten. Vanaf dan wordt het stapelterrein in de Dorpsstraat leeggemaakt. Het wordt tegen eind augustus 2021 in zijn oorspronkelijke staat hersteld.


Aanleg boordstenen Betekomsesteenweg

Update 25 mei 2021

Op woensdag 26 mei 2021 worden de boordstenen gegoten in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat gelegen is tussen de Raamstraat en het centrum, gevolgd door de aanleg van het fietspad. Daarnaast sluit de aannemer de huizen in de Raamstraat aan op de nieuwe riolen. De boordstenen en het fietspad zijn vermoedelijk tegen 4 juni 2021 klaar. Daarna wordt het beton gegoten tussen de huisnummers 45 en 53, het laatste stukje in beton.

Na de aanleg van de boordstenen in de Raamstraat wordt de rijweg in asfalt verder afgewerkt. Dit zal de tweede helft van juni 2021 plaatsvinden.

Het pompstation in de St Luciastraat wordt deze week uitgerust met de pompen. Dit station zal het afvalwater verder doorpompen tot huisnummer 45, waar het in de gewone afvalwaterriool verder afloopt.


Afwerking betonwerken Betekomsesteenweg

Update 17 mei 2021

De komende weken worden de betonwerken in de Betekomsesteenweg afgewerkt. Op woensdag 19 mei en donderdag 20 mei 2021 plaatst de aannemer de lijnvormige elementen in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat gelegen is tussen de Kleinesteenweg en de Raamstraat, inclusief het kruispunt met de Raamstraat. Op dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei 2021 wordt de overige rijwegbeton geplaatst, aansluitend op de reeds geplaatste rijwegbeton. Het rode fietspad wordt later geplaatst. Meer info hierover volgt.

Aan de betrokken inwoners wordt gevraagd om hun wagen of andere voertuigen die tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn steeds buiten de werkzone te parkeren.

Let op! Het tijdstip van de aanvang van deze werkzaamheden kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de voorziene werkzaamheden met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld.


Vertraging mogelijk

Update 4 mei 2021

Momenteel verlopen de werkzaamheden voor de heraanleg van de Betekomsesteenweg nog volgens de planning. Door de ongunstige weersomstandigheden is het echter mogelijk dat deze enkele dagen vertraging oplopen. Meer info volgt.


Heraanleg Betekomsesteenweg van start

Update 16 april 2021

Op 19 april 2021 gaat de heraanleg van de Betekomsesteenweg van start. De aannemer plaatst eerst de boordstenen en daarna de fundering van de weg. Het wegdek wordt aangelegd in beton. De eerste betonwerken worden eind april 2021 uitgevoerd. Vanaf de aanleg van de boordstenen zullen de opritten en garages tijdelijk onbereikbaar zijn door het hoogteverschil. Indien mogelijk voorziet de aannemer tijdelijke opritten. Later komt de Raamstraat aan de beurt. Deze wordt aangelegd in asfalt.


Extra hinder in fase 3

Update 25 maart 2021

Door de graafwerken voor de aanleg van rioleringsbuizen verwacht aannemer Colas op donderdag 25 maart en vrijdag 26 maart 2021 extra hinder ter hoogte van het kruispunt van de Betekomsesteenweg, Raamstraat en de zijweg naar camping De Roygaerden. De duur van deze werkzaamheden wordt ingeschat op twee dagen. Let op! Het tijdstip van de aanvang ervan kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de voorziene werkzaamheden met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld. De aannemer brengt de betrokken bewoners en de uitbaters van de camping op de hoogte. Er wordt gevraagd om voertuigen die tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn voorafgaand buiten de werfzone op te stellen.

Let op! Door onvoorziene werkzaamheden zal de doorgang ter hoogte van het kruispunt van de Betekomsesteenweg, Raamstraat en de zijweg naar camping De Roygaerden ook op maandag 29 maart en eventueel dinsdag 30 maart 2021 verhinderd zijn. Tijdens het weekend wordt de nodige doorgang voorzien.


Extra hinder in fase 3

Update 9 maart 2021

Door de graafwerken voor de aanleg van rioleringsbuizen verwacht aannemer Colas op donderdag 11 en vrijdag 12 maart 2021 extra hinder ter hoogte van het kruispunt van de Betekomsesteenweg, Raamstraat en de zijweg naar camping De Roygaerden. De duur van deze werkzaamheden wordt ingeschat op twee dagen. Let op! Het tijdstip van de aanvang ervan kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de voorziene werkzaamheden met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld.

De aannemer brengt de betrokken bewoners en de uitbaters van de camping op de hoogte. Er wordt gevraagd om voertuigen die tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn voorafgaand buiten de werfzone op te stellen.


Riolering voor afvalwater bijna klaar

Update 2 maart 2021

In de Betekomsesteenweg is de riolering voor afvalwater bijna klaar. De aannemer heeft nog ruim een week werk voor de aanleg van de riolering voor regenwater. Ondertussen worden de huisaansluitingen in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat gelegen is tussen de Raamstraat en het pompstation in aanbouw aangelegd.

In het begin van de week van 8 maart 2021 wordt de bemaling in de Raamstraat geplaatst. De tweede helft van maart 2021 starten daar de rioleringswerken. De eerste week van april 2021 heeft de aannemer een week bouwverlof.

Momenteel verlopen de werkzaamheden op schema. Het blijft de bedoeling om alles voor het bouwverlof van juli 2021 af te werken.


Extra hinder in fase 3 van de werkzaamheden

Update 17 februari 2021

Door de graafwerken voor de aanleg van rioleringsbuizen verwacht aannemer Colas op vrijdag 19 februari 2021 extra hinder ter hoogte van het kruispunt van de Betekomsesteenweg, Raamstraat en de zijweg naar camping De Roygaerden. De duur van deze werkzaamheden wordt ingeschat op een dag. Let op! Het tijdstip van de aanvang ervan kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw, regen of vorst, kan het met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld.

De aannemer brengt de betrokken bewoners en de uitbaters van de camping op de hoogte. Er wordt gevraagd om voertuigen die tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn voorafgaand buiten de werfzone op te stellen.


Hinder door slechte weersomstandigheden

Update 3 februari 2021

De eerste weken van 2021 waren zeer nat en dat heeft geleid tot vrij veel weerverletdagen. Door op regendagen rioleringswerken uit te voeren, wordt de werf een modderpoel en dat wil Aquafin zoveel mogelijk vermijden.

Ondertussen werd in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat tussen de Raamstraat en Goreweg ligt de afvalwaterriolering geplaatst. De regenwaterriolering moet er nog aangelegd worden. Nadien kan de aannemer de huisaansluitingen uitvoeren. Als dit gedeelte klaar is, gaat hij van start in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat tussen de Raamstraat en het dorp ligt. Zo schuiven de rioleringswerken op van de Raamstraat in de richting van het dorp. Ook hier worden een afvalwater- en regenwaterriool gelegd en aansluitend de huizen op de nieuwe riolering aangesloten. Als de riolering in de Betekomsesteenweg is aangelegd, starten de werkzaamheden in de Raamstraat. Deze ligt momenteel nog in asfalt. Het is de bedoeling dit zo lang mogelijk te behouden. De Betekomsesteenweg wordt heraangelegd in beton. De aannemer voorziet de aanleg van de wegenis rond Pasen te starten.

Ter hoogte van de kapel aan de Sint-Luciastraat wordt verder gewerkt aan de ondergrondse constructie in beton voor het pompstation. Deze zou einde maart 2021 klaar moeten zijn voor opmeting, zodat de pompen en sturingen geplaatst kunnen worden. Het pompstation wordt vermoedelijk eind mei 2021 in gebruik genomen.


Extra hinder in fase 3 van de werkzaamheden

Update 15 januari 2021

Door de graafwerken voor de aanleg van rioleringsbuizen verwacht aannemer Colas op maandag 18 januari 2021 extra hinder ter hoogte van het kruispunt van de Betekomsesteenweg, Raamstraat en de zijweg naar camping De Roygaerden.

De duur van deze werkzaamheden wordt ingeschat op een dag. Let op! Het tijdstip van de aanvang ervan kan wijzigen in functie van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw, regen of vorst, kan het met een dag of meerdere dagen worden uitgesteld.

De aannemer brengt de betrokken bewoners en de uitbaters van de camping op de hoogte. Er wordt gevraagd om voertuigen die tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn voorafgaand buiten de werfzone op te stellen.


Deel Betekomsesteenweg open voor verkeer

Update 24 november 2020

Het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat ligt tussen de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg is terug open voor verkeer. Momenteel breekt de aannemer de weg op van de Kleinesteenweg tot Goreweg (fase 3). In de loop van deze week wordt de bemaling geplaatst om het grondwaterpeil te verlagen. Op woensdag 2 december 2020 starten de rioleringswerken op het laagste punt, gelegen ter hoogte van het pompstation dat wordt gebouwd aan de Sint-Luciastraat.


Bouwverlof van start op 18 december 2020

Update 24 november 2020

De aannemer werkt dit jaar nog tot en met vrijdag 18 december 2020. Daarna is het kerstverlof. Volgens de planning zal op dat moment de afvalwaterriool liggen tot de Raamstraat. Na het bouwverlof wordt de regenwaterriool gelegd. Tijdens het bouwverlof zal de werkzone zijn afgedekt met steenslag, zodat plaatselijk verkeer mogelijk is. Let op! Je rijdt over een werf. Pas dus jouw snelheid aan.


Einde fase 2 en start fase 3

Update 19 november 2020

Fase 2 van de riolerings- en herinrichtingswerken loopt op zijn einde. Als alles volgens plan verloopt, kan de verkeerscirculatie in het centrum vanaf 23 november 2020 terug normaal plaatsvinden. Hier en daar moeten nog wel kleine aanpassingswerken gebeuren, maar de meeste woningen en handelszaken in fase 2 zullen dan opnieuw normaal bereikbaar zijn.

Op 23 november 2020 start fase 3 van de werkzaamheden. In normale tijden werd een infomoment georganiseerd voor de betrokken bewoners, maar omwille van de maatregelen is dat helaas niet mogelijk. Aquafin, Fluvius en het bestuur houden jou graag via deze pagina op de hoogte over het verloop van de werken de komende maanden.


Betonverharding in fase 2

Update 27 oktober 2020

In het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat tussen de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg ligt, werd de betonverharding vrijwel overal geplaatst. Momenteel wordt de fundering van de voetpaden gelegd. Vanaf maandag 2 november 2020 plaatst de aannemer de betonstraatstenen. Volgens de huidige planning gaat deze op maandag 23 november 2020 van start met de werkzaamheden in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat tussen de Kleinesteenweg en Goreweg ligt. Vanaf dat moment is er tussen de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg eenrichtingsverkeer mogelijk. Er wordt riolering gelegd in het gedeelte van de Sint-Luciastraat tot de Raamstraat. De aannemer breekt de rijweg hier over de volledige lengte op en legt er meteen een laag steenslag. Op 18 december 2020 begint het winterverlof voor de aannemer.


Planning werkzaamheden Betekomsesteenweg in fase 2

Update 14 oktober 2020

Deze en volgende week worden de boordstenen gegoten en drempels geplaatst in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat in fase 2 ligt. Vanaf 2 november 2020 worden aansluitend de betonstraatstenen in het centrum geplaatst. Het einde van fase 2 wordt verwacht tegen het einde van het jaar.

Op 23 november 2020 starten de rioleringswerken in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat in fase 3 ligt. De werkzaamheden aan het pompstation, gelegen langs de Sint-Luciastraat, gaan wel deze week van start.


Betonnering in de loop van oktober 2020

Update 30 september 2020

In het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat in fase 2 ligt, werd het eerste deel van de beton gestort. De tweede fase van deze werkzaamheden is voorzien voor vrijdag 2 en maandag 5 oktober 2020. Bij risico op regenweer wordt dit een dag opgeschoven. Afhankelijk van het weer worden op donderdag 15 en/of vrijdag 16 oktober 2020 de kantstroken in deze zone gebetonneerd. De week nadien worden de betonstraatstenen geplaatst en de verkeersdrempels geplaatst en gebetonneerd. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Normaal gezien wordt het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat in fase 2 ligt eind november 2020 vrijgegeven, waardoor er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk is. De rioleringswerken in het gedeelte van de Betekomsesteenweg dat in fase 3 ligt, gaan ten vroegste eind november 2020 van start. De startdatum is afhankelijk van de afwerking van de betonwerken in fase 2. De nutsbedrijven werken immers nog enkele weken aan de nieuwe leidingen in deze fase.


Plaatsen van beton in fase 2

Update 16 september 2020

Deze week werkt de aannemer verder aan de onderfundering en fundering van de rijweg. Op donderdag 23 en vrijdag 24 september 2020 wordt het beton in de rijweg geplaatst. Nadien volgt de tweede zijde van de rijweg. Tenslotte worden de stoepen in de volledige fase afgewerkt. Na deze afwerkfase wordt bekeken of de rioleringswerken in fase 3 van start kunnen gaan. Dit zal ten vroegste vanaf 1 november 2020 zijn.


Vervolg planning en bouw pompstation Sint-Luciastraat

Update 1 september 2020

In het gedeelte van de Betekomsesteenweg, gelegen tussen de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg, is de aannemer bijna klaar met de huisaansluitingen. Daarna zijn de huisaansluitingen in de Kleinesteenweg aan de beurt. Deze zijn vermoedelijk midden volgende week klaar. Vervolgens start de aannemer met de aanleg van de wegen. Vanaf eind september 2020 wordt beton gegoten op een rijweghelft over het hele traject van deze fase. Nadat het beton van de eerste weghelft is uitgehard, wordt ook de tweede weghelft afgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, kan de aanleg van de voetpaden eind oktober 2020 starten. De aannemer probeert tegen de kerstvakantie alles af te werken. Let op! Deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan er niet worden gewerkt en wordt de planning aangepast. De start van de rioleringswerken van de Kleinesteenweg tot Goreweg is afhankelijk van de overrijdbaarheid van het beton.

Half september 2020 start Aquafin met de bouw van het pompstation, gelegen langs de Sint-Luciastraat en Goreweg. Deze werkzaamheden maken deel uit van de volgende fase, maar worden toch al opgestart. Het pompstation moet klaar zijn tegen dat de laatste fase van de rioleringswerken is afgewerkt. De bouw van het pompstation heeft een beperkte impact op het verkeer.


Huisaansluitingen en nieuwe wegenis

Update 11 augustus 2020

Door de warme weersomstandigheden liggen de werken momenteel stil. De aannemer verwacht deze op donderdag 13 augustus 2020 te hervatten. In de Baalsesteenweg liggen de rioolbuizen bijna. De woningen worden een na een aangesloten op de nieuwe riolering. Volgende week start de aannemer met de huisaansluitingen in de Betekomsesteenweg. Dit duurt vermoedelijk twee weken. Daarna voert de aannemer de huisaansluitingen in de Kleinesteenweg uit.

Volgens de huidige planning gaat de wegopbouw midden september 2020 van start. Eerst wordt de wegenis aangelegd in beton en daarna worden de voetpaden gelegd. De aannemer verwachten dat we hiermee eind november klaar zullen zijn. Let op! De aanleg van beton is weergevoelig. Bij slecht weer wordt deze planning aangepast.


Rioleringswerken in fase 2

Update 1 juli 2020

De rioleringswerken in fase 2 werden opgestart. In de Betekomsesteenweg werden deze afgerond. De Baalsesteenweg is bijna klaar en de Kleinesteenweg volgt nog voor het bouwverlof. In het deel waar de riolering al ligt, wordt er gestart met de huisaansluitingen.

Vrijdag 10 juli 2020 is de laatste werkdag van de aannemer voor het bouwverlof. Vanaf maandag 3 augustus 2020 worden de werkzaamheden terug opgestart. De huisaansluitingen worden na het bouwverlof verder afgewerkt. De werkzaamheden voor de heraanleg van de wegenis worden verwacht vanaf september 2020 van start te gaan. Deze zullen ongeveer drie maanden duren.


Fase 2 van start

Update 25 mei 2020

Op 2 juni 2020 wordt de tweede fase van de rioleringswerken opgestart. Tijdens deze fase wordt er gewerkt vanaf het kruispunt van de Dorpsstraat met de Kerkstraat tot aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Kleinesteenweg. Samen met deze werkzaamheden worden ook het gedeelte van de Baalsesteenweg tot en met het kruispunt aan de Vissendijk en het gedeelte van de Kleinesteenweg tot aan het kruispunt met de Dreef aangelegd. Bij de aanvang van de werken wordt de wegverharding opgebroken en vervangen door een tijdelijke verharding in steenslag. Nadien volgt de aanleg van de rioleringen en worden de woningen daarop aangesloten. Vanaf september 2020 worden de nieuwe wegverhardingen aangelegd. De verschillende partners voorzien de tweede fase tegen het einde van het jaar af te ronden. Let op! De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bij de start van de werkzaamheden in de tweede fase is er geen doorgaand verkeer in het centrum van Begijnendijk meer mogelijk. Het verkeer dat van Betekom, Baal of de Mechelbaan komt, wordt omgeleid langs de Liersesteenweg. Dit betekent niet dat alle woningen en handelszaken gedurende de hele periode onbereikbaar zullen zijn. Plaatselijk verkeer kan gebruikmaken van de wegen die rond het centrum liggen en parkeren op de centrumparking of de tijdelijke parking aan de terreinen van de vorige speeltuin. Voetgangersverkeer is wel mogelijk in het centrum. Wil je een woning of handelszaak in het centrum bezoeken? Dan parkeer je jouw wagen het best op de centrumparking of de tijdelijke parking ter hoogte van de vorige speeltuin om van daar uit te voet naar het centrum te gaan. Deze kan ook dienst doen als parking voor de voertuigen van inwoners die in de werfzone wonen.


Heraanleg Kerkstraat van start

Update 25 mei 2020

Vandaag starten de werkzaamheden op voor de heraanleg van het gedeelte van de Kerkstraat, gelegen langs de Sint-Luciakerk. Daarom wordt de omleiding rond de kerk licht aangepast. Nu de Dorpsstraat en het Kerkplein bijna klaar zijn, kunnen deze terug opengesteld worden voor plaatselijk verkeer. Zo kan het verkeer dat van de Kerkstraat komt in beide richtingen via de Nieuwstraat en het Kerkplein naar de vernieuwde Dorpsstraat rijden. Hierdoor is er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk via de Dorpsstraat, het Kerkplein, de Nieuwstraat, de Kerkstraat en de Dreef.


Rioleringswerken fase 2 starten op 2 juni 2020

Update 6 mei 2020

De nutswerken in fase 2 werden terug opgestart, nadat deze tijdelijk hebben stilgelegen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de rioleringswerken vanaf het kruispunt van de Dorpstraat met de Kerkstraat in de richting van de Kleinesteenweg op 2 juni 2020 worden opgestart. Nadien worden ook delen van de Kleinesteenweg en de Baalsesteenweg aangelegd. De verschillende partners voorzien deze werken tegen het einde van het jaar te kunnen beëindigen.


Omleiding wordt aangepast

Update 6 mei 2020

De komende weken starten de werkzaamheden op voor de heraanleg van het gedeelte van de Kerkstraat, gelegen langs de Sint-Luciakerk. Daarom wordt de omleiding rond de kerk licht aangepast. Het verkeer dat van de Kerkstraat komt, zal in beide richtingen via de Nieuwstraat en het Kerkplein naar de vernieuwde Dorpsstraat kunnen rijden.


Werkzaamheden terug van start

Update 20 april 2020

Vandaag start hoofdaannemer Colas de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk opnieuw op. Op 20 maart 2020 besliste deze zijn activiteiten te staken, omdat de medewerkers niet overal de maatregelen voor een veilige afstand konden garanderen. Vandaag starten de medewerkers met het afwerken van de stoepen en op donderdag 23 april 2020 worden de resterende betonwerken ter hoogte van Dorpsstraat 16 in de richting van de Kerkstraat uitgevoerd. Let op! Deze planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Aan de betrokken inwoners wordt gevraagd alle voertuigen voor 16.30 u opnieuw buiten de werfzone te plaatsen, zodat de aannemer een efficiënte opstart van de werf kan garanderen. De parking van het parochiecentrum blijft steeds toegankelijk. Deze doet steeds zijn uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.


Start fase 2 uitgesteld

Update 19 maart 2020

De medewerkers van De Watergroep die de voorbereidende werken in de tweede fase uitvoeren, moeten nog in elke woning overkoppelingen maken. Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, is dat dit verboden. Hierdoor kunnen de werkzaamheden in de tweede fase na Pasen niet van start gaan, zoals de bedoeling was. In de eerste fase moeten nog betonneringswerken uitgevoerd worden, maar dit kan pas gebeuren nadat de werf terug opgestart wordt. Nadien moet er ook rekening gehouden worden met de uithardingstijd, waardoor de aannemer nog niet kan zeggen wanneer de tweede fase 2 zal starten. Deze gaat er van uit dat de werken ten vroegste worden uitgesteld tot 1 juni 2020.


Werken worden stilgelegd

Update 19 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, werd beslist om de werf vanaf vrijdag 20 maart 2020 stil te leggen. De medewerkers van hoofdaannemer Colas kunnen niet overal de safe-distancy policy garanderen, waardoor deze beslist heeft de activiteiten te staken.


Voorbereidende werken in fase 2 bijna afgerond

Update 3 maart 2020

De nutsmaatschappijen zij bijna klaar met de voorbereidende werken in de tweede fase. Zij starten binnenkort met de overkoppeling van de huisaansluitingen en de voorbereidende werken in de derde fase. Met de start van de werkzaamheden in de derde fase worden er aanvullende verkeersmaatregelen in de Betekomsesteenweg voorzien. Zo wordt het verkeer dat van Betekom komt en in de richting van het centrum van Begijnendijk rijdt via de Raamstraat en Puttestraat omgeleid. Het verkeer van + 3,5 ton wordt vanaf de Moorsemsestraat omgeleid langs de Morsemsestraat, Peuterstraat en Baalsesteenweg.


Plaatsing betonverharding in de Dorpsstraat

Update 3 maart 2020

De voorbije weken werd de wegverharding in beton ter hoogte van het Kerkplein en de Dorpsstraat in de richting van de De Bruynlaan aangelegd. Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020 worden de boordstenen in de hele eerste fase geplaatst. Vanaf donderdag 12 maart 2020 worden de laatste delen van de weg in beton geplaatst. Tot het beton voldoende is uitgehard, ongeveer een maand, zijn de toegang tot de appartementen aan het centrumplein en het plein aan de Sint-Luciakerk niet bereikbaar.


Bijkomend eenrichtingsverkeer in de Kleinesteenweg

Update 25 februari 2020 

Deze week starten de voorbereidingswerken van de nutsbedrijven in het gedeelte van de Kleinesteenweg dat gelegen is tussen de Dreef en het kruispunt van de Saffraanberg met de Kortestraat. Hierdoor geldt een rijverbod vanaf de Dreef tot aan het kruispunt van de Saffraanberg met de Kortestraat in de richting van de Liersesteenweg. Deze maatregel wordt op donderdag voor een dag opgeheven naar aanleiding van de markt.

Bezoek het projectoverzicht van Aquafin