Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van vastgoed moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van vastgoed. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan een jaar.

Procedure

De dienst omgeving is verantwoordelijk voor het verschaffen van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en andere openbare instanties. Sinds 2018 kan vastgoedinformatie enkel nog online aangevraagd worden. Elke aanvrager dient zich eerst online te registreren alvorens hij vastgoedinformatie kan aanvragen.

Deze registratie dient eenmalig te gebeuren via het aanvraagformulier op de website. De medewerkers van de dienst ruimte trachten binnen de vijf werkdagen de registratie in orde te brengen. Eens jouw registratie bevestigd is, kan je online vastgoedinformatie opvragen via http://geoitgis.geo-it.be/notarisbrief/form.html?niscode=24007. De opgevraagde documenten worden digitaal afgeleverd via het door jou geregistreerde e-mailadres.

De retributie voor het bekomen van vastgoedinformatie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 23 december 2013, werd vastgesteld op € 75,00. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per kadastraal perceel binnen een aanvraag. De betaling van deze retributie dient online voldaan te worden, waarna de vastgoedinformatie per mail verstuurd zal worden.

Eind 2023 zal het huidige platform vervangen worden door het vastgoedinformatieplatform