Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Er wordt geen vergunning voor muziekafwijking afgeleverd voor individuele tuinfeesten in kleine kring onder de 20 personen. De aanvrager dient zich te houden aan het politiereglement van de politiezone BRT.

Externe links