Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Er wordt geen vergunning voor muziekafwijking afgeleverd voor individuele tuinfeesten in kleine kring onder de 20 personen. De aanvrager dient zich te houden aan het politiereglement van de politiezone BRT.

Gerelateerde items

Externe links