Maatschappelijk onderzoek in het kader van de verblijfs-en omgangsregeling van (groot)ouders met kinderen

Wanneer je een conflict hebt dat verband houdt met de kinderen kan je de rechter vragen een oplossing te zoeken. Het conflict kan bijv. gaan over de verblijfsregeling van de kinderen, de uitoefening van het ouderlijk gezag, of het recht op persoonlijk contact van de grootouders met de kleinkinderen.

Om meer informatie te verkrijgen over de familiale situatie kan de rechter het justitiehuis vragen een maatschappelijk onderzoek uit te voeren. Het maatschappelijk onderzoek moet de rechter helpen om de best mogelijke beslissing te nemen.

Procedure

Het maatschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een justitieassistent. Enkel de rechter kan het justitiehuis vragen een maatschappelijk onderzoek uit te voeren.

 • Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging van de justitieassistent die jouw dossier zal behandelen. Je wordt alleen opgeroepen. De overige betrokkenen bij het conflict worden ook apart ontvangen.
 • Tijdens een eerste gesprek op het kantoor geeft de justitieassistent uitleg bij het volledige verloop van het maatschappelijk onderzoek. Hij vraagt je vervolgens jouw kijk te geven op de gezinssituatie, je problemen, je verwachtingen en eventuele oplossingen.
 • Er volgt een tweede gesprek met jou, bij je thuis, om er kennis te maken met de kinderen op wie het maatschappelijk onderzoek betrekking heeft.
 • De justitieassistent kan met toestemming van beide ouders ook contact opnemen met andere personen die betrokken zijn op de kinderen indien hij dit relevant acht.
 • De justitieassistent stelt een verslag op met alle informatie die hij verkregen heeft bij de personen die hij heeft ontmoet. Hij kan eventueel ook één of meer voorstellen voor de rechter formuleren.
 • Een laatste gesprek kan plaatsvinden in het justitiehuis, waar de justitieassistent je uitleg kan geven bij de inhoud van het verslag.
 • Het verslag wordt verzonden naar de rechter. De justitieassistent komt niet meer tussenbeide in de procedure.
 • Een maatschappelijk onderzoek duurt drie maanden.

Een bijzondere procedure is voorzien voor het maatschappelijk onderzoek dat opgemaakt wordt bij:

 • het recht op persoonlijk contact van grootouders en derden
 • het horen van een minderjarige
 • de voogdij

Maak hier je afspraak