Elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis

Als je een feit gepleegd hebt dat strafbaar is met een gevangenisstraf van een jaar of meer kan de onderzoeksrechter je tijdens het gerechtelijk onderzoek in voorlopige hechtenis nemen.

Elektronisch toezicht is een manier om de voorlopige hechtenis buiten de gevangenis te ondergaan.

Voorwaarden

Je moet voortdurend op het adres blijven waar je het elektronisch toezicht ondergaat. Je mag je enkel buitenshuis begeven:

  • voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure (bv. verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, verschijnen voor de raadkamer)
  • omwille van een medisch spoedgeval
  • in geval van overmacht (bv. brand)
  • met voorafgaande toestemming van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.

Procedure

  • De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist of je in voorlopige hechtenis wordt genomen, en of de voorlopige hechtenis in de gevangenis of onder elektronisch toezicht zal verlopen.
  • De raadkamer ziet toe op het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Ze beslist op regelmatige tijdstippen over de verlenging van de voorlopige hechtenis, en of deze in de gevangenis of onder elektronisch toezicht plaatsvindt. Tegen een beslissing van de raadkamer kan je beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
  • Tot de activering van het elektronisch toezicht verblijf je in de gevangenis. Een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht komt bij je thuis, of op een ander adres waar je het elektronisch toezicht zal ondergaan, om het bewakingsmateriaal te plaatsen
  • De onderzoeksrechter beslist hoe lang je de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht ondergaat. Hij kan de voorlopige hechtenis beĆ«indigen en je vrijlaten, eventueel onder voorwaarden. Hij kan, in het belang van het onderzoek, ook beslissen dat je de voorlopige hechtenis terug in de gevangenis moet ondergaan.
  • Het is niet mogelijk om tijdens een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht een andere straf (bv. een werkstraf) uit te voeren.

Als je je onttrekt aan het toezicht, of verplaatsingen maakt die niet zijn toegestaan, kan de onderzoeksrechter het elektronisch toezicht herroepen. Je moet dan terug naar de gevangenis.

Maak hier je afspraak