Leefvergoeding voor personen onder elektronisch toezicht

Het leefloon is één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. Maar de uitbetaling van dat leefloon is opgeschort als u een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven bent op de rol van een strafinrichting.

Vermits personen onder elektronisch toezicht ingeschreven zijn op de rol van een strafinrichting, kunnen ook zij geen aanspraak maken op uitbetaling van het leefloon. Wie hierdoor over geen middelen van bestaan beschikt, kan een financiële dagvergoeding worden toegekend. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als na onderzoek blijkt dat:

  • u over geen persoonlijke bron van inkomsten beschikt
  • u samenwonend bent en uw persoonlijke bron van inkomsten minder dan 417,07 EUR per maand bedraagt
  • u alleenstaand bent en u persoonlijke bron van inkomsten minder dan 625,60 EUR per maand bedraagt.

Procedure

Als u meer uitleg wilt over de financiële tegemoetkoming kunt u een mail sturen naar leefvergoeding.et@vlaanderen.be.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag voor de leefvergoeding wordt berekend per dag. Een alleenstaande ontvangt 20,85 euro, een samenwonende krijgt 13,90 euro per dag. Dit bedrag wordt betaald voor elke dag van de week, dus ook voor weekenddagen.

Maak hier je afspraak