Leefvergoeding voor personen onder elektronisch toezicht

Het leefloon is één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. Maar de uitbetaling van dat leefloon is opgeschort als u een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven bent op de rol van een strafinrichting.

Vermits personen onder elektronisch toezicht ingeschreven zijn op de rol van een strafinrichting, kunnen ook zij geen aanspraak maken op uitbetaling van het leefloon. Wie hierdoor over geen middelen van bestaan beschikt, kan een financiële dagvergoeding worden toegekend. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beslist of je hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking als na onderzoek blijkt dat:

  • je over geen persoonlijke bron van inkomsten beschikt;
  • je samenwonend bent en je persoonlijke bron van inkomsten minder dan € 417,07 per maand bedraagt;
  • je alleenstaand bent en je persoonlijke bron van inkomsten minder dan € 625,60 per maand bedraagt.

Procedure

Om deze tegemoetkoming te kunnen ontvangen moet je het formulier 'aanvraag financiële tegemoetkoming' invullen en samen met de nodige attesten terug sturen.

Als je meer uitleg wilt over de financiële tegemoetkoming kan je een mail sturen naar leefvergoeding.et@vlaanderen.be.

Bedrag

Het bedrag voor de leefvergoeding wordt berekend per dag. Een alleenstaande ontvangt € 20,85 en een samenwonende krijgt € 13,90 per dag. Dit bedrag wordt betaald voor elke dag van de week, dus ook voor weekenddagen.

Maak hier je afspraak