Slachtofferonthaal bij een gerechtelijke procedure

De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat je, als slachtoffer of als na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige aandacht krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en zodat je jouw rechten kunt doen gelden.

Procedure

De magistraat die je dossier behandelt, kan vragen dat een justitieassistent tussenkomt als hij oordeelt dat de omstandigheden of de gevolgen van het misdrijf een bijstand vereisen. Dit is verplicht in de volgende gevallen:

 • Opzettelijke misdrijven die het overlijden van het slachtoffer hebben veroorzaakt en de poging daartoe
 • Onopzettelijke misdrijven die het overlijden hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld een verkeersongeval)
 • Verdachte overlijdens
 • Gevallen waarin uitdrukkelijk voorzien is in de tussenkomt van de dienst slachtofferonthaal (bijvoorbeeld bij de opsporing van vermiste personen of bij partnergeweld indien de dader ter beschikking wordt gesteld van het parket)

In andere gevallen beoordeelt de magistraat of er bijstand nodig is aan de hand van een aantal criteria, zoals de ernst van lichamelijke, psychologische, materiƫle of sociale gevolgen.

Je kan ook zelf contact opnemen met een justitieassistent. De justitieassistent zal dan toestemming vragen aan de magistraat om tussen te komen.

De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal geeft je niet alleen algemene informatie over je rechten en het verloop van een gerechtelijke procedure. De justitieassistent kan je ook specifieke inlichtingen geven over jouw dossier. Hij kan bijvoorbeeld uitleg geven over:

 • de betekenis van onderzoeksdaden
 • de onderzoeksresultaten
 • de beslissingen van de rechter

De justitieassistent kan optreden als tussenpersoon en jouw vragen aan de magistraat overbrengen. De justitieassistent biedt ondersteuning en begeleiding tijdens de hele gerechtelijke procedure:

 • bij de inzage van het dossier
 • tijdens de zitting
 • tijdens de teruggave van persoonlijke voorwerpen
 • in het kader van de strafuitvoering, bij het opmaken van de slachtofferverklaring of slachtofferfiche

De justitieassistent verwijst je indien nodig naar gespecialiseerde diensten (zoals psychosociale of juridische hulp). De justitieassistent zal de problemen die je ervaart in jouw contacten met justitie overmaken aan de bevoegde instanties, zodat je rechten verbeterd kunnen worden.

Kostprijs

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.

Maak hier je afspraak