Zich registreren als zorgkundige

Je moet je als zorgkundige registreren bij het Agentschap Zorg en Gezondheid voor je een visum kunt krijgen en mag werken als zorgkundige. Ook voor een vakantiejob als zorgkundige is dit vereist. Na jouw registratie krijg je automatisch een visum of toelating om je beroep uit te oefenen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Welke attesten en bewijsstukken je nodig hebt voor je registratie, hangt af van jouw diploma of ervaring.

Voorwaarden

Registratie A: Registratie als zorgkundige aanvragen met een diploma als zorgkundige of verpleegkundige

Als je over één van onderstaande diploma's beschikt, kom je automatisch in aanmerking voor de registratie als zorgkundige (geen advies van de erkenningscommissie nodig):

 • Attest van slagen in het eerste opleidingsjaar bachelor in de verpleegkunde. Studenten kunnen dit attest in hun school opvragen.
  Opgelet: de opleiding vroedkunde wordt niet gelijkgeschakeld met de opleiding tot verpleegkundige.
 • Diploma/certificaat thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (behaald na 30/06/2006)
 • Certificaat zorgkundige (min 1400 uur) behaald via de diensten van de VDAB of via een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende/Thuis- en bejaardenzorgkundige (behaald voor 30/06/2006) + bijkomende opleiding tot zorgkundige (min 120 uur) (deze opleiding kan bijvoorbeeld gevolgd worden bij Familiezorg of Familiehulp, de Socialistische mutualiteit, Centra voor Volwassenenonderwijs, Dienst voor Gezinszorg, Landelijke Thuiszorg, ...).
 • Deelcertificaat van de module ‘Verpleegkundige basiszorg’ Het eerste deelcertificaat (initiatie in de verpleegkunde) komt niet in aanmerking. De eerste 2 certificaten vormen namelijk tezamen het eerste opleidingsjaar van de opleiding gegradueerde verpleegkundige (hbo5 : Hogere Beroepsopleiding op basis van het vervolledigen van 5 modules-deelcertificaten).
 • Gebrevetteerde verpleger (min 1 jaar)
 • Ziekenhuisoppasser (min 1 jaar)
 • Gegradueerde verpleegkundige
 • Verpleegassistent of Ziekenhuisassistent (min 2 jaar)

Er is geen ‘vervaldatum’ voorzien van de behaalde beroepskwalificaties. Het maakt dus niet uit wanneer je afgestudeerd bent en wanneer je de aanvraag indient.

Alleen bij het diploma/certificaat van Thuis -en Bejaardenzorg/zorgkundige is er een verschil tussen behaald voor 30/06/2006 (diploma Bijlage I) en behaald vanaf 30/06/2006.

Registratie B: De registratie als zorgkundige met een ander diploma en werkervaring als verzorgende in de ouderenzorg of in een ziekenhuis

Je kan je registreren als zorgkundige als je:

 • Een diploma hebt uit deze lijst (bijlage I van de omzendbrief van 8 november 2006) (bijvoorbeeld een attest van deeltijds beroepsonderwijs verzorgende, diploma opvoeder (nu bachelor in de orthopedagogie))
 • Én op 13 februari 2006 werkte als verzorgingspersoneel in een Belgisch ziekenhuis of ouderenzorgvoorziening dat door het RIZIV erkend is (een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, …) Dit toon je aan met een tewerkstellingsattest: laat dat opstellen en ondertekenen door jouw werkgever (het woonzorgcentrum, het ziekenhuis,...)

Registratie C: De registratie als zorgkundige zonder diploma en met werkervaring in de ouderenzorg in een ziekenhuis

Je kan je ook registreren als zorgkundige als je

 • op 13 februari 2006 werkte als verzorgingspersoneel in een Belgisch ziekenhuis of ouderenzorgvoorziening dat door het RIZIV erkend is (een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, …)
 • Én op dat moment al minstens 5 jaar voltijds (of equivalent, bijvoorbeeld 10 jaar halftijds) gewerkt had als verzorgingspersoneel in een verzorgingsinstelling. Die 5 jaar mag in verschillende periodes zijn.

Registratie D: de registratie als zorgkundige aanvragen met werkervaring in de thuiszorg en een aanvullende opleiding

Als je aan onderstaande voorwaarden voldoet, kom je automatisch in aanmerking voor de registratie als zorgkundige (geen advies van de erkenningscommissie nodig):

 • de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar voltijds gewerkt hebt (of equivalent) als zorg– en bijstandsverlener in een erkende dienst(en) voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dit toon je aan met een “tewerkstellingsattest thuiszorg”. Laat dit opstellen en ondertekenen door jouw werkgever.
 • En met succes een theoretische opleiding hebt gevolgd van 200 uur over deze onderwerpen:
  • De toegestane verpleegkundige handelingen voor zorgkundigen,
  • De deelname aan de uitwerking van een zorgplan,
  • De communicatie aan de verpleegkundige,
  • De hygiëne en de veiligheid, eigen aan de collectiviteiten,
  • De reacties op noodsituaties in die context,
  • De animatie in collectiviteiten,
  • De communicatievormen in een multidisciplinair team,
  • De logistieke aspecten eigen aan de collectiviteiten
 • En met succes een aanvullende praktijkopleiding hebt gevolgd van minimaal 75 uur in een ziekenhuis of erkend woonzorgcentrum (rusthuis of rust- en verzorgingstehuis).

Deze theorie en praktijk wordt doorgaans gegeven in één opleiding van 275 uur. Deze opleiding wordt georganiseerd door de VDAB in samenwerking met thuiszorgdiensten of via een centrum voor volwassenenonderwijs.

Registratie E: De voorlopige registratie als zorgkundige omzetten naar een definitieve registratie

Een voorlopige registratie kon je aanvragen tot 30 juni 2012. Deze voorlopige registratie kan je niet meer aanvragen.

Bestaande voorlopige registraties bleven geldig tot 30 juni 2016. Vanaf 1 juli 2016 kan je enkel een registratie aanvragen volgens registratie A, B C of D.

Procedure

Registreer je online in het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Hou het volgende bij de hand:

 • Je elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer, mobiele app of itsme.
 • Je e-mailadres
 • Een scan van de relevante documenten, afhankelijk van de aard van je registratie
Registratie Aeen scan van je diploma’s
Registratie Been scan van je diploma uit Bijlage I en een scan van je tewerkstelling als verzorgend personeel in een door het RIZIV erkende verzorgingsinstelling op 13/02/2006
Registratie Ceen scan van je attesten van jouw 5 jaar ervaring als verzorgingspersoneel op 13/02/2006 in een door het RIZIV erkende verzorgingsinstelling
Registratie Deen tewerkstellingsattest thuiszorg (5 jaar in voorbije 10 jaar), het attest van theoretische opleiding en het attest van je praktijkopleiding

De behandeling van je registratie

 1. Zorg en Gezondheid stuurt een ontvangstbevestiging van zodra je aanvraag bij een dossierbehandelaar terechtkomt (dus niet meteen na indiening, in het e-loket krijg je wel een automatische bevestiging van verzending van je aanvraag). De dossierbehandelaar controleert of je aanvraag volledig is.
  Zo niet, dan stuurt Zorg en Gezondheid je een e-mail en kan je jouw dossier aanvullen in het e-loket. Binnen de 10 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging, registratie of vervolledigingsbrief.
 2. Is je dossier volledig:
  • dan gaat het naar de Erkenningscommissie zorgkundige indien het aan de criteria van registratie B of C voldoet. De commissie beoordeelt je dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om extra aanvullingen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies je registratie goed of af.
  • dan wordt de erkenning automatisch toegekend indien het aan de criteria van Registratie A of D voldoet.
 3. Registratie A of D wordt automatisch toegekend en wordt behandeld binnen de 5 werkdagen. Registratie B of C verschijnt voor de erkenningscommissie, binnen de 30 dagen na de vergadering van de erkenningscommissie, krijg je het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 4. Een positief advies krijg je per e-mail.
  Bij een positief advies is de startdatum van de registratie en het visum gelijk aan de datum dat je aanvraag volledig werd ingediend. Bij aanvragen via post geldt de postdatumstempel.
  Zorg en Gezondheid stuurt je registratie door naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Zij sturen dan je visum op. Je hoeft dat zelf niet aan te vragen. Pas na de ontvangst van je visum ben je volledig geregistreerd en kan je werken als zorgkundige. Als je dit visum niet ontvangt, neem dan contact op met FOD Volksgezondheid.
 5. Een negatief advies krijg je aangetekend per post op je domicilieadres.
  Bij een negatief advies kan je bezwaar aantekenen.

Maak hier je afspraak