Vrijstelling van erfbelasting voor personen met een handicap

Personen met een handicap krijgen een vrijstelling van de erfbelasting (abattement) op een deel van de waarde van de nalatenschap.

Voorwaarden

Personen met een handicap komen in volgende gevallen in aanmerking voor een vrijstelling:

  • de feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten vastgesteld worden voor de persoon 65 jaar is.
  • door een lichamelijke of psychische handicap is het verdienvermogen verminderd tot 1/3 of minder van wat een persoon zonder handicap kan verdienen.
  • de persoon met een handicap heeft een volledig gebrek aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten.
  • de persoon met een handicap is als arbeidsongeschikt erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
  • de persoon met handicap is door een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard.

Procedure

Als je denkt in aanmerking te komen voor de vrijstelling, dan kun je dit aankruisen op het aangifteformulier nalatenschap na overlijden (p 9, 1) bij abattement voor een persoon met een handicap.

Als de erfopvolger in het Vlaamse Gewest woont, moet geen attest van handicap toegevoegd worden.

Ben je vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kun je de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van het abattement is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de erfopvolger
  • de tariefcategorie van de erfopvolger

De toepassing van het abattement kan niet leiden tot een negatief bedrag aan erfbelasting. Als de nettoverkrijging van de erfopvolger met een handicap minder bedraagt dan het abattement, dan is er nul euro erfbelasting verschuldigd en gaat het niet gebruikte gedeelte van het abattement verloren.

Maak hier je afspraak