Voorschot op de alimentatievordering

Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding je niet het onderhoudsgeld waar je recht op hebt? Dan kun je de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan je onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

  • Je woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.

Op de website van de FOD Financiën kun je meer lezen over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen.

Procedure

Op de website van de FOD Financiën vind je hoe je voorschotten of de verlenging van het recht op voorschotten aanvraagt.

Kostprijs

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

Maak hier je afspraak