Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis-aan-huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak hoort niet thuis bij het restafval.

Gerelateerde items