Wijk-werken

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking om te wijk-werken?

Als wijk-werker moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of een leefloongerechtigde
 • Je voelt jezelf niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wil jouw vaardigheden bijschaven.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

JE komt in aanmerking als:

 • privépersoon,
 • gemeente,
 • OCMW,
 • onderwijsinstelling,
 • land- en tuinbouwbedrijf,
 • vzw of niet-commerciële vereniging.

Welke klussen mag een wijk-werker uitvoeren?

Elke gemeente beslist zelf welke activiteiten uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken ze toelaat en welke niet. Bekijk welke activiteiten toegelaten zijn in de gemeente. Biedt de gemeente de activiteit die je wil laten uitvoeren niet aan? Dan kan je aan de wijk-werkorganisator vragen of de activiteit ook opgenomen kan worden.

Wat zijn de plichten van de wijk-werker?

Ben je werkzoekende? Dan blijft je tijdens het wijk-werken beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je actief naar werk zoekt en jouw afspraken met uw VDAB-bemiddelaar nakomt. Jouw VDAB-bemiddelaar nodigt jou om de 6 maanden uit voor een evaluatiegesprek om het verloop van het wijk-werken te bespreken.

Bent u leefloongerechtigde? Dan moet je ingaan op alle uitnodigingen van jouw OCMW-bemiddelaar.

Je gaat elke maand langs in jouw wijk-werkkantoor om jouw cheques en prestatieformulier binnen te brengen en met jouw wijk-werkbemiddelaar te bespreken hoe het wijk-werken verloopt.

Hoe lang duurt het wijk-werkentraject?

Als wijk-werker mag je max. 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen en dat gedurende max. 12 maanden. Daarna volgt een nieuwe stap in jouw traject naar werk, zoals een stage of een opleiding.

Procedure

Wijk-werker

Ben je werkzoekende?

 • Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 • Jouw VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor jou is in jouw traject naar werk. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met jou vast in een afsprakenblad.
 • Jouw wijk-werkkantoor nodigt jou uit voor een gesprek.

Bent je leefloongerechtigde?

 • Neem contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
 • Jouw OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor je is. Zo ja, legt hij een aantal afspraken met jou vast in een afsprakenblad.
 • Jouw wijk-werkkantoor nodigt jou uit voor een gesprek.

Gebruiker van wijk-werk

Op de website van de VDAB lees je de verschillende stappen die je moet ondernemen om klusjes te laten uitvoeren door een wijk-werker.

Kostprijs

Wijk-werker

Als wijk-werker krijg je € 4,10 per gepresteerd uur. Je krijgt een verplaatsingsvergoeding van € 0,15 per afgelegde km als jouw verplaatsing (heen en terug) meer dan 10 km bedraagt.

Gebruiker van wijk-werk

Je betaalt de wijk-werker met wijk-werkcheques. Op de website van de VDAB lees je hoe je de wijk-werker betaalt en wijk-werkcheques bestelt.

Jouw wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. De prijs varieert van € 5,95 tot max. € 7,45.

Wijk-werkcheques zijn alleen voor privépersonen fiscaal aftrekbaar.