EPC bij verkoop of verhuur van een woning

Wil je een woning, appartement of studio te koop of te huur stellen? Dan moet je een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Als je nog een geldig EPC Bouw hebt, kan je dat gebruiken. Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. De verkoper of verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur de energiescore te vermelden.

Maatregel in verband met coronacrisis?
Gevolgen voor EPC door coronacrisis

Voorwaarden

Op het EPC staat de energiescore van de wooneenheid en adviezen om energie te besparen. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw. Op de nieuwe versies van het EPC staat ook het energielabel van de wooneenheid (voorbeeld EPC sinds 2019, voorbeeld EPC Bouw sinds 2020). Dat energielabel gaat van de letter A+ (donkergroen, heel goede energieprestatie) tot F (rood, heel slechte energieprestatie).

Op de website energiesparen.be vind je:

Het EPC moet verplicht worden opgemaakt voor het te koop of te huur stellen van elke aparte wooneenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren. Een 'autonome wooneenheid' heeft een woonruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche, een eigen keuken of kitchenette. Sinds 1-6-2020 wordt elk eenheid die wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte als een autonome wooneenheid beschouwd.

Een EPC is dus verplicht per:

 • huis,
 • appartement,
 • studio,
 • sociale woning,
 • serviceflat (behalve met een dagprijs in plaats van een huurovereenkomst),
 • vakantiewoning, chalet, ... (bij verkoop en bij verhuur vanaf contract vanaf 2 maanden).

Is een EPC voor de wooneenheid verplicht en stel je die toch te koop of te huur zonder geldig EPC? Dan riskeert je een boete tussen € 500,00 en € 5 000,00.

Als de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden zonder schriftelijke publieke reclame, zoals website, krantje, affiche, zoekertjes, is het EPC niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan verhuur of verkoop die onderling tussen familieleden geregeld wordt. Als een verkoper en een koper (of een eigenaar en een huurder) mekaar vinden, zonder dat over de verkoop of verhuur schriftelijke publiciteit werd gevoerd, kan worden aangenomen dat de koper of huurder voldoende geïnformeerd is over de status van de woning.

Een EPC moet worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A. Het is 10 jaar geldig.

Procedure

Als je jouw woning te koop of te huur aanbiedt, zoals op een website, in de streekkrant, de notariskrant, via een makelaar, moet je een geldig EPC hebben.

Hebt je nog geen EPC?

Het EPC moet opgemaakt worden door een energiedeskundige type A. Raadpleeg daarvoor de lijst van erkende energiedeskundigen type A .

De energiedeskundige

 • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek,
 • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de verwarming,
 • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.

De energiedeskundige mag ook gebruik maken van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst (pdf) staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt. De opmaak van een EPC neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Hebt je al een EPC?

Check de geldigheidsdatum op jouw EPC. Een EPC is 10 jaar geldig. Is het nog geldig, dan kan je dat EPC gebruiken.

 • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
 • Toon het EPC aan geïnteresseerde kopers of huurders.
 • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC aan de koper.
 • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.
 • Is de geldigheidsdatum van jouw EPC verstreken? Dan moet je een nieuw EPC laten opmaken.
 • Heb je sinds de opmaak van jouw EPC jouw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag je een nieuw EPC laten opmaken.

Duplicaat

Bent je het EPC kwijt? Vraag een duplicaat aan de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt.

Weet je niet of er van jouw woning wel of geen EPC opgemaakt is? Weet je niet welke energiedeskundige het EPC heeft opgemaakt?

 • Neem contact met het Vlaams Energieagentschap via het contactformulier.
 • Voeg als bijlage een schriftelijk bewijs toe dat je de eigenaar bent van de woning, bv. kopie van akte of onroerende voorheffing.
 • Het Vlaams Energieagentschap zal jou een kopie van het EPC bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige).
 • Vraag bij de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt een ondertekend duplicaat.

Bedrag

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken. De verkoper of verhuurder kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in de belastingaangifte.

Uitzonderingen

Een EPC is niet nodig:

 • als de verkoop of verhuurd onderling geregeld wordt (bijv. tussen familieleden) zonder publieke reclame (advertenties of berichten op papier of online, affiches, ...)
 • voor verhuur van een serviceflat met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid
 • bij verkoop of verhuur van woonboten
 • bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden.
  (Maar een EPC is wel nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder).

Als het compromis werd getekend voor 1 juli 2017 moest er voor een woning zonder verwarming geen EPC opgemaakt worden.