Adoptieverlof

Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen. Het adoptieverlof is een recht voor beide ouders.

Voorwaarden

Als u een minderjarig kind adopteert, hebt u als adoptieouder recht op 6 weken adoptieverlof. Dat wordt opgetrokken tot 12 weken als het kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de 2 jaar telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, mogen tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Concreet betekent dat dat adoptieouders sinds 1 januari 2019 recht hebben op 7 weken adoptieverlof: 6 weken per adoptieouder met daarbovenop 1 week die naar believen onder beide adoptieouders verdeeld kan worden. Als er maar één adoptieouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen: tot eind december 2020 is dat 7 weken.

Het verlof moet in principe beginnen binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. In het geval van interlandelijke adoptie zijn daarop afwijkingen mogelijk.

Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

Procedure

U moet uw werkgever een maand vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

Kostprijs

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Voor de daarop volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.