Adoptieverlof

Wanneer je een kind adopteert, kan je adoptieverlof aanvragen. Het adoptieverlof is een recht voor beide ouders.

Voorwaarden

Wanneer je een minderjarig kind adopteert, heb je als adoptieouder recht op zes weken adoptieverlof. Dat wordt opgetrokken tot twaalf weken als het kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als je kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de twee jaar telkens met een week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn elf weken bedragen. De weken die op die manier aan de zes weken worden toegevoegd, mogen tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Concreet betekent dat dat adoptieouders sinds 1 januari 2019 recht hebben op zeven weken adoptieverlof: zes weken per adoptieouder met daarbovenop een week die naar believen onder beide adoptieouders verdeeld kan worden. Als er maar één adoptieouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen: tot eind december 2020 is dat zeven weken.

Het verlof moet in principe beginnen binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. In het geval van interlandelijke adoptie zijn daarop afwijkingen mogelijk.

Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

Procedure

Je moet je werkgever een maand vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

Kostprijs

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof krijg je jouw volledige loon van je werkgever. Voor de daarop volgende dagen ontvang je een uitkering van je ziekenfonds.