Pleegouderverlof

Als pleegouder heb je eenmalig recht op zes weken pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens zes maanden in je gezin komt wonen. Dat wordt verlengd:

  • tot twaalf weken als het kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als je kind aan bepaalde aandoeningen lijdt;
  • met twee weken per pleegouder bij gelijktijdig onthaal van meerdere pleegkinderen.

Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen. 

Het pleegouderverlof staat los van het pleegzorgverlof. Dat geeft pleegouders het recht om maximaal zes dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van het kind.

Voorwaarden

Het pleegouderverlof is bedoeld voor pleegouders die een kind in hun gezin opnemen voor langdurige pleegzorg. Dat betekent dat bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Het pleegouderverlof is een recht voor zowel werknemers in de privésector als zelfstandigen. Ben je zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot of echtgenote? Neem voor meer informatie contact op met Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Werk je in de openbare sector? Neem contact op met je personeelsdienst om na te gaan welke regels gelden voor jouw statuut.

De maximale duur van het pleegouderverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de twee jaar telkens met een week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn elf weken bedragen. De weken die op die manier aan de zes weken worden toegevoegd, mogen tussen beide pleegouders worden verdeeld.
Concreet betekent dat dat pleegouders sinds 1 januari 2019 recht hebben op zeven weken pleegouderverlof: zes weken per pleegouder met daarbovenop een week die naar believen onder beide pleegouders verdeeld kan worden. Als er maar één pleegouder is, mag die de volle maximumperiode opnemen: tot eind december 2020 is dat 7 weken.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen twaalf maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. 

Procedure

Minstens een maand voordat je het pleegouderverlof opneemt, breng je jouw werkgever op de hoogte. Als je werkgever ermee instemt, mag die termijn korter zijn.

 

Kostprijs

De drie eerste dagen pleegouderverlof word je doorbetaald door je werkgever. De overige dagen ontvang je een uitkering van je ziekenfonds.

Maak hier je afspraak