Pleegouderverlof

Als pleegouder heb je eenmalig recht op pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens 6 maanden in je gezin komt wonen. Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen.

Voorwaarden

Het pleegouderverlof is een recht voor werknemers in de priv├ęsector en voor zelfstandigen.

Werk je in de openbare sector? Neem contact op met je personeelsdienst om na te gaan welke regels gelden voor jouw statuut.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het zijn verblijfplaats heeft.

Meer informatie over de voorwaarden en de maximale duur van het pleegouderverlof vind je op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:

Procedure

  • Voor werknemers: breng je werkgever op tijd op de hoogte.
  • Voor iedereen: dien een aanvraag voor een uitkering voor pleegouderverlof in bij je ziekenfonds.

Kostprijs

Meer informatie over het aanvragen, het ontvangen en het bedrag van de uitkering vind je op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:

Maak hier je afspraak