Wezentoeslag (Groeipakket)

De wezentoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan wezen en halfwezen.

Voorwaarden

Een kind ontvangt de wezentoeslag als:

Deze kinderen behouden de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Let op:

Kinderen die hun ouder(s) verloren voor 1 januari 2019, behouden de wezenbijslag volgens de oude regelgeving, zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.

Procedure

Als u er recht op hebt, ontvangt u de wezentoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.

De wezentoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: u ontvangt op 8 februari de wezentoeslag van januari.

Kostprijs

Financieel voordeel
  • Een wees, een kind dat beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 176,65 euro.
  • Een halfwees, een kind dat één van beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 141,33 euro.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Maak hier je afspraak