Wezentoeslag (Groeipakket)

De wezentoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan wezen en halfwezen.

Voorwaarden

  • Elke kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en één van beide ouders of beide ouders verliest vanaf 1 jan 2019

Deze kinderen behouden de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Let op!
Kinderen die hun ouder(s) verloren voor 1 januari 2019, behouden de wezenbijslag volgens de oude regelgeving, zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.

Voorbeeld: Patrick, de man van Marijke is overleden op 5 mei 2017. Hun zoon Senne heeft recht op een wezenbijlslag (oude systeem). Op 10 maart 2019 gaat Marijke samenwonen met haar nieuwe partner, Michaël. Senne heeft vanaf april 2019 geen recht meer op de wezenbijslag (oude systeem). Op 6 juli 2019 gaat Marijke terug alleenwonen. Senne heeft opnieuw recht op de wezenbijslag (oude systeem).

Procedure

Je vraagt de wezentoeslag aan bij uw uitbetaler van het Groeipakket.

De wezentoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand. Voorbeeld: Je ontvangt op 8 februari de wezentoeslag van januari.

Kostprijs

  • Een wees, een kind dat beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag € 166,46.
  • Een halfwees, een kind dat één van beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag € 83,23.

Een wees of halfwees krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder een nieuw gezin vormt.

Maak hier je afspraak