In haar beleidsdoelstellingen voorziet het gemeentebestuur twee aantrekkelijke dorpskernen en een goede, veilige verkeersinfrastructuur. Om dit te realiseren, worden beide dorpskernen vernieuwd en een aantal wegen heraangelegd. De werkzaamheden in het centrum van Betekom werden afgerond. Op 5 augustus 2019 gingen de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk van start.

De werken worden in drie fases uitgevoerd, zodat de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar blijven. De eerste fase van de werkzaamheden situeert zich in de Dorpsstraat, nl. van de De Bruynlaan tot aan de Kerkstraat, inclusief de zijstraten. Tijdens de tweede fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg, nl. vanaf de Baalsesteenweg tot aan de Kleinesteenweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het eerste gedeelte van de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg heraangelegd. In de derde en laatste fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg en Raamstraat.

Fase 1 van start

Op 5 augustus 2019 starten de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen in de eerste fase. Tijdens deze werkzaamheden worden de fietspaden opgebroken om voorbereidende werken aan de nutsleidingen uit te voeren. Hierdoor kan het doorgaand verkeer er plaatselijk verstoord worden. De bussen van De Lijn worden omgeleid langs de N10-Liersesteenweg. De rioleringswerken in de eerste fase starten vermoedelijk in oktober 2019. Hierbij wordt ook de rijweg opgebroken, waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.


Markt verplaatst

Om het centrum tijdens de dorpskernvernieuwing optimaal bereikbaar te houden voor plaatselijk verkeer besliste het college van burgemeester en schepenen om de wekelijkse markt te verplaatsen. Je vindt de marktkramen nog steeds in de Kerkstraat, maar vanaf het kruispunt met de Dreef. Bij deze verplaatsing werd ook aan het comfort van de marktkramers en -bezoekers gedacht. Zo werd eind augustus 2019 aan het postkantoor van Begijnendijk een toiletwagen geplaatst.


Tijdelijke bushalte

Om tegemoet te komen aan de vraag van heel wat inwoners worden tijdens de eerste en tweede fase van de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk aan het kruispunt van de Mechelbaan met de Dorpsstraat twee tijdelijke bushaltes voorzien.


Infomarkt voor betrokken inwoners

Om de betrokken bewoners tijdig te informeren, organiseerden het gemeentebestuur en de verschillende partners op dinsdag 17 september 2019 een infomarkt. Je vindt de presentatie onderaan deze pagina.


Afbraakwerken in fase 1

Op maandag 5 augustus 2019 startten de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen in de eerste fase. Tijdens deze werkzaamheden werden de fietspaden opgebroken en voorbereidende werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. De werkzaamheden voor de afbraak van het huidige wegdek in betonverharding gaan op maandag 21 oktober 2016 van start. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Alle verkeer en bussen van De Lijn worden omgeleid langs de N10-Liersesteenweg.


Aannemer huurt opslagterrein

Aannemer Colas huurt gedurende de werkzaamheden een terrein, gelegen langs het kruispunt van de Prof. Scharpélaan, Grote Baan en Willekenslaan, om de materialen en grondstoffen in functie van deze werkzaamheden te stockeren.


Planning tot het kerstverlof

De aannemer legt momenteel de hoofdriolering in de Dorpsstraat en zal daarna starten met het Kerkplein en de Kerkstraat. Hij verwacht de riolering in de tweede helft van december 2019 te hebben geplaatst. Vanaf begin december wordt al gestart met de huisaansluitingen, zodat tegen het kerstverlof de eigenlijke rioleringswerken zijn voltooid. De werf wordt dan toegankelijk gemaakt voor de bewoners om de hinder tijdens het verlof te beperken. In de derde week van januari starten de wegeniswerken. Let op! Dit is sterk afhankelijk van het weer. De weg wordt aangelegd in beton, wat niet kan bij vriesweer. Vorstvrije dagen zijn dus een absolute must. Het einde van deze eerste fase is voorzien eind maart of begin april 2020.


Werken in de Dorpsstraat

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer plant de start van de wegeniswerken vanaf 10 februari 2020. Van zodra de eigenlijke betonwerken starten, informeert de aannemer alle betrokken inwoners. De wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen. De rijweg wordt aangelegd in beton. De komende twee maanden is de toegankelijkheid voor de bewoners op bepaalde perioden niet mogelijk, wegens de uithardingstijd van het beton.


Werken Betekomsesteenweg

Intussen beginnen de nutsbedrijven vanaf 17 februari 2020 aan de voorbereidingswerken van de volgende fase, nl. de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie. Het einde van deze fase wordt verwacht rond september 2020.


Aangepast circulatieplan

Met de start van de wegeniswerken in de eerste fase en de voorbereidingswerken van de nutsbedrijven in de tweede fase is het aangepaste verkeerscirculatieplan van toepassing.


Bijkomend eenrichtingsverkeer in de Kleinesteenweg

Update 25 februari 2020 

Deze week starten de voorbereidingswerken van de nutsbedrijven in het gedeelte van de Kleinesteenweg dat gelegen is tussen de Dreef en het kruispunt van de Saffraanberg met de Kortestraat. Hierdoor geldt een rijverbod vanaf de Dreef tot aan het kruispunt van de Saffraanberg met de Kortestraat in de richting van de Liersesteenweg. Deze maatregel wordt op donderdag voor een dag opgeheven naar aanleiding van de markt.


Plaatsing betonverharding in de Dorpsstraat

Update 3 maart 2020

De voorbije weken werd de wegverharding in beton ter hoogte van het Kerkplein en de Dorpsstraat in de richting van de De Bruynlaan aangelegd. Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020 worden de boordstenen in de hele eerste fase geplaatst. Vanaf donderdag 12 maart 2020 worden de laatste delen van de weg in beton geplaatst. Tot het beton voldoende is uitgehard, ongeveer een maand, zijn de toegang tot de appartementen aan het centrumplein en het plein aan de Sint-Luciakerk niet bereikbaar.


Voorbereidende werken in fase 2 bijna afgerond

Update 3 maart 2020

De nutsmaatschappijen zij bijna klaar met de voorbereidende werken in de tweede fase. Zij starten binnenkort met de overkoppeling van de huisaansluitingen en de voorbereidende werken in de derde fase. Met de start van de werkzaamheden in de derde fase worden er aanvullende verkeersmaatregelen in de Betekomsesteenweg voorzien. Zo wordt het verkeer dat van Betekom komt en in de richting van het centrum van Begijnendijk rijdt via de Raamstraat en Puttestraat omgeleid. Het verkeer van + 3,5 ton wordt vanaf de Moorsemsestraat omgeleid langs de Morsemsestraat, Peuterstraat en Baalsesteenweg.


Werken worden stilgelegd

Update 19 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, werd beslist om de werf vanaf vrijdag 20 maart 2020 stil te leggen. De medewerkers van hoofdaannemer Colas kunnen niet overal de safe-distancy policy garanderen, waardoor deze beslist heeft de activiteiten te staken.


Start fase 2 uitgesteld

Update 19 maart 2020

De medewerkers van De Watergroep die de voorbereidende werken in de tweede fase uitvoeren, moeten nog in elke woning overkoppelingen maken. Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, is dat dit verboden. Hierdoor kunnen de werkzaamheden in de tweede fase na Pasen niet van start gaan, zoals de bedoeling was. In de eerste fase moeten nog betonneringswerken uitgevoerd worden, maar dit kan pas gebeuren nadat de werf terug opgestart wordt. Nadien moet er ook rekening gehouden worden met de uithardingstijd, waardoor de aannemer nog niet kan zeggen wanneer de tweede fase 2 zal starten. Deze gaat er van uit dat de werken ten vroegste worden uitgesteld tot 1 juni 2020. Meer info volgt.


Werkzaamheden terug van start

Update 20 april 2020

Vandaag start hoofdaannemer Colas de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk opnieuw op. Op 20 maart 2020 besliste deze zijn activiteiten te staken, omdat de medewerkers niet overal de maatregelen voor een veilige afstand konden garanderen. Vandaag starten de medewerkers met het afwerken van de stoepen en op donderdag 23 april 2020 worden de resterende betonwerken ter hoogte van Dorpsstraat 16 in de richting van de Kerkstraat uitgevoerd. Let op! Deze planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aan de betrokken inwoners wordt gevraagd alle voertuigen voor 16.30 u opnieuw buiten de werfzone te plaatsen, zodat de aannemer een efficiënte opstart van de werf kan garanderen. De parking van het parochiecentrum blijft steeds toegankelijk. Deze doet steeds zijn uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.


Omleiding wordt aangepast

Update 6 mei 2020

De komende weken starten de werkzaamheden op voor de heraanleg van het gedeelte van de Kerkstraat, gelegen langs de Sint-Luciakerk. Daarom wordt de omleiding rond de kerk licht aangepast. Het verkeer dat van de Kerkstraat komt, zal in beide richtingen via de Nieuwstraat en het Kerkplein naar de vernieuwde Dorpsstraat kunnen rijden.


Rioleringswerken fase 2 starten op 2 juni 2020

Update 6 mei 2020

De nutswerken in fase 2 werden terug opgestart, nadat deze tijdelijk hebben stilgelegen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de rioleringswerken vanaf het kruispunt van de Dorpstraat met de Kerkstraat in de richting van de Kleinesteenweg op 2 juni 2020 worden opgestart. Nadien worden ook delen van de Kleinesteenweg en de Baalsesteenweg aangelegd. De verschillende partners voorzien deze werken tegen het einde van het jaar te kunnen beëindigen.


Heraanleg Kerkstraat van start

Update 25 mei 2020

Vandaag starten de werkzaamheden op voor de heraanleg van het gedeelte van de Kerkstraat, gelegen langs de Sint-Luciakerk. Daarom wordt de omleiding rond de kerk licht aangepast. Nu de Dorpsstraat en het Kerkplein bijna klaar zijn, kunnen deze terug opengesteld worden voor plaatselijk verkeer. Zo kan het verkeer dat van de Kerkstraat komt in beide richtingen via de Nieuwstraat en het Kerkplein naar de vernieuwde Dorpsstraat rijden. Hierdoor is er opnieuw plaatselijk verkeer mogelijk via de Dorpsstraat, het Kerkplein, de Nieuwstraat, de Kerkstraat en de Dreef. 


Fase 2 van start

Update 25 mei 2020

Op 2 juni 2020 wordt de tweede fase van de rioleringswerken opgestart. Tijdens deze fase wordt er gewerkt vanaf het kruispunt van de Dorpsstraat met de Kerkstraat tot aan het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Kleinesteenweg. Samen met deze werkzaamheden worden ook het gedeelte van de Baalsesteenweg tot en met het kruispunt aan de Vissendijk en het gedeelte van de Kleinesteenweg tot aan het kruispunt met de Dreef aangelegd. Bij de aanvang van de werken wordt de wegverharding opgebroken en vervangen door een tijdelijke verharding in steenslag. Nadien volgt de aanleg van de rioleringen en worden de woningen daarop aangesloten. Vanaf september 2020 worden de nieuwe wegverhardingen aangelegd. De verschillende partners voorzien de tweede fase tegen het einde van het jaar af te ronden. Let op! De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bij de start van de werkzaamheden in de tweede fase is er geen doorgaand verkeer in het centrum van Begijnendijk meer mogelijk. Het verkeer dat van Betekom, Baal of de Mechelbaan komt, wordt omgeleid langs de Liersesteenweg. Dit betekent niet dat alle woningen en handelszaken gedurende de hele periode onbereikbaar zullen zijn. Plaatselijk verkeer kan gebruikmaken van de wegen die rond het centrum liggen en parkeren op de centrumparking of de tijdelijke parking aan de terreinen van de vorige speeltuin. Voetgangersverkeer is wel mogelijk in het centrum. Wil je een woning of handelszaak in het centrum bezoeken? Dan parkeer je jouw wagen het best op de centrumparking of de tijdelijke parking ter hoogte van de vorige speeltuin om van daar uit te voet naar het centrum te gaan. Deze kan ook dienst doen als parking voor de voertuigen van inwoners die in de werfzone wonen.


Rioleringswerken in fase 2

Update 1 juli 2020

De rioleringswerken in fase 2 werden opgestart. In de Betekomsesteenweg werden deze afgerond. De Baalsesteenweg is bijna klaar en de Kleinesteenweg volgt nog voor het bouwverlof. In het deel waar de riolering al ligt, wordt er gestart met de huisaansluitingen.

Vrijdag 10 juli 2020 is de laatste werkdag van de aannemer voor het bouwverlof. Vanaf maandag 3 augustus 2020 worden de werkzaamheden terug opgestart. De huisaansluitingen worden na het bouwverlof verder afgewerkt. De werkzaamheden voor de heraanleg van de wegenis worden verwacht vanaf september 2020 van start te gaan. Deze zullen ongeveer drie maanden duren.

Dorpskern Begijnendijk fases

Openingsuren & contact

Technisch bureau

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 61
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
technisch.bureau@begijnendijk.be