In haar beleidsdoelstellingen voorziet het gemeentebestuur twee aantrekkelijke dorpskernen en een goede, veilige verkeersinfrastructuur. Om dit te realiseren, worden beide dorpskernen vernieuwd en een aantal wegen heraangelegd. De werkzaamheden in het centrum van Betekom werden afgerond. Op 5 augustus 2019 gingen de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk van start.

De werken worden in drie fases uitgevoerd, zodat de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar blijven. De eerste fase van de werkzaamheden situeert zich in de Dorpsstraat, nl. van de De Bruynlaan tot aan de Kerkstraat, inclusief de zijstraten. Tijdens de tweede fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg, nl. vanaf de Baalsesteenweg tot aan de Kleinesteenweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het eerste gedeelte van de Baalsesteenweg en Kleinesteenweg heraangelegd. In de derde en laatste fase wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg en Raamstraat.

Fase 1 van start

Op 5 augustus 2019 starten de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen in de eerste fase. Tijdens deze werkzaamheden worden de fietspaden opgebroken om voorbereidende werken aan de nutsleidingen uit te voeren. Hierdoor kan het doorgaand verkeer er plaatselijk verstoord worden. De bussen van De Lijn worden omgeleid langs de N10-Liersesteenweg. De rioleringswerken in de eerste fase starten vermoedelijk in oktober 2019. Hierbij wordt ook de rijweg opgebroken, waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Markt verplaatst

Om het centrum tijdens de dorpskernvernieuwing optimaal bereikbaar te houden voor plaatselijk verkeer besliste het college van burgemeester en schepenen om de wekelijkse markt te verplaatsen. Je vindt de marktkramen nog steeds in de Kerkstraat, maar vanaf het kruispunt met de Dreef. Bij deze verplaatsing werd ook aan het comfort van de marktkramers en -bezoekers gedacht. Zo werd eind augustus 2019 aan het postkantoor van Begijnendijk een toiletwagen geplaatst.

Tijdelijke bushalte

Om tegemoet te komen aan de vraag van heel wat inwoners worden tijdens de eerste en tweede fase van de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk aan het kruispunt van de Mechelbaan met de Dorpsstraat twee tijdelijke bushaltes voorzien.

Infomarkt voor betrokken inwoners

Om de betrokken bewoners tijdig te informeren, organiseerden het gemeentebestuur en de verschillende partners op dinsdag 17 september 2019 een infomarkt. Je vindt de presentatie onderaan deze pagina.

Afbraakwerken in fase 1

Op maandag 5 augustus 2019 startten de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen in de eerste fase. Tijdens deze werkzaamheden werden de fietspaden opgebroken en voorbereidende werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. De werkzaamheden voor de afbraak van het huidige wegdek in betonverharding gaan op maandag 21 oktober 2016 van start. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Alle verkeer en bussen van De Lijn worden omgeleid langs de N10-Liersesteenweg.

Aannemer huurt opslagterrein

Aannemer Colas huurt gedurende de werkzaamheden een terrein, gelegen langs het kruispunt van de Prof. Scharpélaan, Grote Baan en Willekenslaan, om de materialen en grondstoffen in functie van deze werkzaamheden te stockeren.

Planning tot het kerstverlof

De aannemer legt momenteel de hoofdriolering in de Dorpsstraat en zal daarna starten met het Kerkplein en de Kerkstraat. Hij verwacht de riolering in de tweede helft van december 2019 te hebben geplaatst. Vanaf begin december wordt al gestart met de huisaansluitingen, zodat tegen het kerstverlof de eigenlijke rioleringswerken zijn voltooid. De werf wordt dan toegankelijk gemaakt voor de bewoners om de hinder tijdens het verlof te beperken. In de derde week van januari starten de wegeniswerken. Let op! Dit is sterk afhankelijk van het weer. De weg wordt aangelegd in beton, wat niet kan bij vriesweer. Vorstvrije dagen zijn dus een absolute must. Het einde van deze eerste fase is voorzien eind maart of begin april 2020.

Dorpskern Begijnendijk fases

Openingsuren & contact

Technisch bureau

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 61
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
technisch.bureau@begijnendijk.be