Op vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie, maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Het maximale bedrag van beide premies samen bedraagt nog steeds € 10 000,00. Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar en maximaal twee jaar liggen. De nieuwe premie kan aangevraagd worden sinds 1 december 2015. Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst, kan gebruikmaken van de overgangsmaatregel.  

De werken die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie werden gegroepeerd in vier categorieën, nl. categorie 1 voor de structurele elementen van de woning, categorie 2 voor het dak, categorie 3 voor het buitenschrijnwerk en categorie 4 voor de technische installaties. Het premiebedrag wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen, met een minimum van € 2 500,00 aan factuurbedragen per categorie. Enkel in categorie 4 gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie, nl. € 3 750,00 voor de elektrische of sanitaire installatie en 7 500,00 voor de centrale verwarming. Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op € 10 000,00.


 

Voorwaarden

De woning die je renoveert of het gebouw dat je omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet. Wie als bewoner een aanvraag indient, mag geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum. Op deze regel gelden enkele uitzonderingen. De inkomensgrenzen blijven behouden. Als je de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag je niet meer verdienen dan € 40 640,00 als alleenstaande zonder persoon ten laste, € 58 050,00 als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met € 3 260,00 per bijkomende persoon ten laste) of € 58 050,00 als je gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met € 3 260,00 per persoon ten laste). Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Nadat die tien jaar verstreken zijn, kan je opnieuw de premie aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kan je als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen. Heb je de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie gekregen voor werken uit dezelfde categorie? Dan wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Hoe aanvragen

Je kan de premie aanvragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet je twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kan je maar één keer een premie aanvragen. Hierop geldt een uitzondering als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. De tweede aanvraag kan je ten vroegste één jaar en maximaal twee jaar na de eerste doen. Om ten volle van de premie te kunnen genieten, is dus een goede renovatieplanning belangrijk.

Wonen Vlaanderen

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be