Het gemeentebestuur wil Begijnendijk profileren als een solidaire en gastvrije gemeente, lokaal en internationaal. Er zijn immers al vele jaren diverse organisaties actief rond de ‘Noord-Zuid’-problematiek. In 2013 werd dan ook de werking van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) opgestart. De GRIS geeft niet alleen advies aan het gemeentebestuur, maar neemt ook zelf ‘solidaire’ initiatieven. Zo is Begijnendijk de titel ‘Fair Trade’-gemeente bezorgen een belangrijk actiepunt. In zitting van de gemeenteraad van maandag 24 maart 2014 werd alvast de resolutie ‘Fair Trade’- gemeente ondertekend. Met de ondertekening van deze resolutie verklaart het gemeentebestuur eerlijke handel voor de boeren in het Zuiden en duurzame landbouw in het Noorden te ondersteunen. Het label ‘Fair Trade’-gemeente geeft aan dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Deze titel wordt enkel toegekend aan gemeentes die voldoen aan de zes opgelegde criteria, zijnde:

  1. Het onderschrijven van de ‘Fair Trade’-resolutie.
  2. Het sensibiliseren van winkels en horecazaken tot het aanbieden van eerlijke producten uit het Noorden en het Zuiden en dit te visualiseren.
  3. Het sensibiliseren van bedrijven en organisaties, zoals scholen en verenigingen, tot het verbruiken van ‘Fair Trade’-producten en hierover communiceren.
  4. Het verkrijgen van media-aandacht voor de campagne.
  5. Het oprichten van een lokale trekkersgroep die de nodige initiatieven neemt om van de gemeente een ‘Fair Trade’-gemeente te maken.
  6. Het nemen van initiatieven die lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten stimuleert.

Om de opgelegde ‘Fair Trade’-doelstellingen te behalen, zal het bestuur actief meewerken aan de uitvoering van acties en initiatieven. Concreet betekent dit dat het gemeentebestuur zich engageert om ‘Fair Trade’ ten volle te ondersteunen en om koffie en minstens één ander product van het ‘Max Havelaar’- keurmerk aan te kopen. Ook het bewustzijn rond ‘Fair Trade’ zal op regelmatige basis gepromoot worden via de informatiekanalen en andere lokale media.

Openingsuren & contact

Ontwikkelingssamenwerking

adres
Pastoor Pitetlaan 303130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 74
Fax fax
016 57 21 24
e-mail
alex.vissenaekens@begijnendijk.be