Wanneer je met een gemotoriseerd voertuig de openbare weg opgaat, dan moet je voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben. Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dien je te beschikken over een geldig Belgisch of erkend EER-rijbewijs. Andere bestuurders (bv. toeristen) sturen met hun erkend buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.

Meer informatie over het toepassingsveld van de verschillende rijbewijzen vind je op de site van de FOD Mobiliteit.

Ben je geslaagd voor het praktische rijexamen, dan kan je een definitief rijbewijs in bankkaartmodel aanvragen bij het gemeentebestuur van je woonplaats.

Is je rijbewijs gestolen en of ben je het kwijt, dan moet je aangifte doen bij de politie en kan je een nieuw exemplaar aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Voor wie

Iedereen

Voorwaarden

Om een rijbewijs te verkrijgen, moet je:

  • slagen voor een theoretisch examen;
  • slagen voor een praktijkexamen;
  • verklaren dat je medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer.

Hoe aanvragen

Persoonlijk aan de balie van burgerzaken op het gemeentehuis.

Kostprijs

De kostprijs is € 25,00.

Opmerking: Voor personen die om bepaalde medische redenen (diabetes, epilepsie, hartziekten ...) telkens hun rijbewijs moeten laten verlengen voor een bepaalde duur is dit kosteloos.

Afhandeling

Na je aanvraag, het afleveren van de nodige documenten en na betaling word je rijbewijs klaargemaakt door een externe dienst. Je kunt deze 2 werkdagen later komen afhalen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Aanvraagformulier van examencentrum
  • Eventueel aangifte van verlies of diefstal
  • € 25,00
  • Eventueel rijgeschiktheidsattest en attest van vakbekwaamheid
  • Medisch attest (groep 2) of attest van een geneesheer (groep 1)

De foto en handtekening worden in principe overgenomen van je elektronische identiteitskaart. Als de foto niet meer gelijkend is of je wil een andere pasfoto en/of handtekening gebruiken, dan is het mogelijk om een nieuwe in te scannen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be