Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium.

Voor wie

Voor iedereen. Men kan een crematie zelf regelen of men kan beroep doen op een begrafenisondernemer, die zorgt voor de volledige afhandeling van de crematie.

Voorwaarden

Om een overledene te cremeren moet er toestemming zijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Er moet wel nagegaan worden of de overledene geen laatste wilsbeschikking opgesteld heeft die crematie uitsluit.

Hoe aanvragen

Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. In het andere geval meldt men zich aan bij de dienst burgerlijke stand met de hieronder vermelde documenten.

Wat meebrengen

Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij een aanvraag tot crematie:

  • Een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met aanduiding dat het gaat over een natuurlijk, niet gewelddadig of verdacht overlijden en dat het lichaam niet voorzien is van een pacemaker.
  • Als betrokkene hier niet gedomicilieerd is, is een laatste wilsbeschikking vereist.
  • Wanneer een natuurlijk overlijden is vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
  • Bij vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureurs des Konings nodig.

Bekijk ook

Om tegemoet te komen aan de nood aan een crematorium in het arrondissement Leuven werd in 2013 Crematorium Hofheide te Holsbeek geopend. Deze intergemeentelijke samenwerking (IGS) verenigt 28 van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be