Het ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Begijnendijk Centrum’ werd goedgekeurd op 20 maart 2013. Het bestaat uit volgende delen:

  • De plan MER screeningsnota
  • De stedenbouwkundige voorschriften
  • Grafisch plan - Zoneringsplan

Tijdens de gemeenteraad van mei 2017 werd de gedeeltelijke herziening van het RUP goedgekeurd. Na het doorlopen van de schorsingsprocedure werd een bekendmaking gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat het uitvoeringsplan op 8 augustus 2017 van kracht ging.

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be