De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is sedert 29 mei 2009 afgeschaft. Volgens artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek kan je overgaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de "verklaring van erfrecht", ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen en de "akte van bekendheid", opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be