Wie een woning of kamer, zoals een studentenkamer, verhuurt in het Vlaamse Gewest moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en dus niet verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder echter wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners, de maximale woningbezetting, vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Voorwaarden

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor: 

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is;
  • kamers.

Hoe aanvragen

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

Het conformiteitsattest kost maximaal € 62,50 (verhoogd met € 12,50 per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van € 1.250,00). De gemeente kan beslissen om het attest kosteloos of tegen een lagere vergoeding te verstrekken.

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be