Burenbemiddeling helpt je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen, zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis of het onverantwoord plaatsen van schuttingen.

Je kunt een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met jouw buur wil herstellen, het probleem bespreekbaar wil maken en bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Voorwaarden

Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

 

Hoe aanvragen

Neemt contact op met de intergemeentelijke dienst burenbemiddeling. Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Kostprijs

Burenbemiddeling is gratis.

Openingsuren & contact

Intergemeentelijke preventiedienst

Tel. tel.
016 61 63 09 - 0479 61 74 59
e-mail
preventie@begijnendijk.be