De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Hoe aanvragen

Je kunt je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij je gemeentebestuur.

Kostprijs

- € 19,00 voor elektronische vreemdelingenkaarten die geen afname van biometrische gegevens vereisen (E-, E+-, F- en F+-kaarten) 

- € 20,00 voor elektronische vreemdelingenkaarten die afname van biometrische gegevens vereisen (A-, B-, C-, D- en H-kaarten)

Afhandeling

Twee weken na de aanvraag ontvang je via de post een omslag met de PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart. Met deze codes en de oude verblijfskaart kan je vervolgens de nieuwe kaart afhalen en laten activeren bij de mensen van de dienst burgerzaken.

Het is noodzakelijk tijdig gevolg te geven aan deze uitnodiging. De oude verblijfskaart wordt immers automatisch geannuleerd bij de start van de procedure tot vernieuwing. Als je de nieuwe kaart niet op tijd afhaalt, wordt de vernieuwingsprocedure stopgezet en ben je enkel in het bezit van een ongeldige verblijfskaart, ook al is de vervaldatum van de oude kaart nog niet verstreken.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld

  • door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen;
  • door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten

Wat meebrengen

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be