Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  1. Europese verkiezingen voor vertegenwoordigers voor het Europees Parlement;
  2. federale verkiezingen voor vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
  3. Vlaamse verkiezingen voor vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement;
  4. provinciale verkiezingen voor vertegenwoordigers voor de Provincieraad;
  5. gemeentelijke verkiezingen voor vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde);
  • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Hoe aanvragen

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wat meebrengen

  • oproepingsbrief,
  • identiteitskaart.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be