De aanleg en het onderhoud van de wegen zijn een taak van het technisch bureau. Het initiatief om werken aan wegen uit te voeren kan ook door andere instanties genomen worden, vooral in het kader van het aanleggen, uitbreiden, moderniseren van openbare nutsvoorzieningen zoals rioleringen, elektriciteit, gas en telecommunicatie.

Voor de uitvoering van werken zijn er procedureafspraken gemaakt tussen de nutsmaatschappijen en het gemeentebestuur om informatie over de geplande werken uit te wisselen en zo mogelijk samenwerkingen aan te gaan. In principe wordt het gemeentebestuur van alle werken ingelicht. Afhankelijk van de omvang en aard kan dat door een eenvoudige melding van dringende interventies tot intensief coördinatieoverleg met de verschillende betrokkenen in voorbereiding van grote, complexe werken.

Om de coördinatie en communicatie over geplande werken te verbeteren, registreren alle nutsbedrijven en overheidsinstellingen de geplande werken in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dit is een webapplicatie van de Vlaamse overheid waar alle geplande werken in Vlaanderen worden samengebracht. Op basis van de locatie, het tijdstip, de impact van de werken of evenementen en eventuele voorziene omleidingen zal het systeem ook automatisch conflictsituaties met andere geplande werken of evenementen detecteren en melden aan de betrokken initiatiefnemers voor verder onderling overleg. Niet enkel de werken, maar ook evenementen zoals markten, festiviteiten en sportmanifestaties die verkeershinder veroorzaken worden geregistreerd.

De hinderkaarten en info over de hinder zijn beschikbaar op de website van Geopunt. Informatie over werken aan gewestwegen vind je ook op www.wegenenverkeer.be/wegenwerken.

Openingsuren & contact

Technisch bureau

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 61
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
technisch.bureau@begijnendijk.be