De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de voormalige stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert er?

De milieuvergunning van bepaalde duur wordt in de meeste gevallen een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact op met de medewerkers van de dienst ruimte in het gemeentehuis.

Hoe aanvragen

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket, tenzij analoog indienen is toegestaan. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten:

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Sinds 1 januari 2018 verloopt de adviesverlening en de behandeling van dossiers volledig digitaal. Analoge dossiers betreffende omgevingsvergunningen worden gedigitaliseerd. In volgende vier gevallen is het vanaf 1 januari 2018 nog toegelaten om een dossier analoog in te dienen: 

 1. Handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is; 
 2. IIOA's van klasse 3; 
 3. Bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen; 
 4. Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten die overeenkomstig de taalwetgeving in het Frans mogen worden ingediend. 

Overweeg je een dossier analoog in te dienen? Neem dan eerst even contact op met de medewerkers van de dienst ruimte om een gepaste oplossing te vinden.  Voor handelingen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is, is vanaf 15 januari 2018 opnieuw een snelinvoerloket op het omgevingsloket beschikbaar om die dossiers eenvoudig digitaal te kunnen indienen. 

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij het gemeentebestuur.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraag je het best advies aan de medewerkers van de dienst ruimte in het gemeentehuis.

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be