Thuis kunnen blijven wonen en verzorgd worden door familieleden, kennissen of buren is misschien ook jouw wens. Talrijke familieleden zetten zich in en maken deze mantelzorg mogelijk.

De mantelzorgpremie bedraagt € 120,00 per jaar voor een zorgbehoevende met een attest van de zorgverzekering of FOD Sociale Zekerheid met een zorgbehoevendheid tot en met 12 punten en € 180,00 voor een zorgbehoevende met een attest van de FOD Sociale Zekerheid met een zorgbehoevendheid van 13 punten of meer.

Voorwaarden

De hulpbehoevende:

  • moet  zorgbehoevend zijn en dit kunnen aantonen aan de hand van attest van erkenning door de Vlaamse Zorgverzekering, een attest van verhoogde kinderbijslag, een attest van FOD Sociale Zekerheid met vermelding van een zelfredzaamheid van minimum 12 punten;
  • moet een inwoner van Begijnendijk-Betekom zijn;
  • moet verblijven in het natuurlijk thuismilieu.

De mantelzorger:

  • doet de aanvraag één maal per jaar en levert de nodige attesten als bewijs;
  • premie wordt toegekend aan de mantelzorger, ongeacht zijn woonplaats;
  • moet ouder zijn dan 18 jaar;
  • moet op geregelde basis hulp bieden aan de zorgbehoevende;
  • verbindt er zich toe alle wijzigingen die invloed hebben op de voorwaarden te melden aan het OCMW.

Per zorgbehoevende wordt er slecht één premie toegekend.

Een zorgbehoevende kan geen mantelzorgpremie krijgen voor de verzorging van een andere zorgbehoevende persoon.

Hoe aanvragen

De mantelzorgpremie kan elke maand van het jaar aangevraagd worden bij de medewerkers van de sociale dienst van het OCMW. Elke aanvraag moet vergezeld zijn van het zorgattest.

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Kleinesteenweg 2a3130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 52 55 40
Fax fax
016 53 81 51
e-mail
info@ocmw-begijnendijk.be