Landelijke Kinderopvang dienst opvanggezinnen organiseert de dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar in de vertrouwde familiale sfeer van onthaalmoeders uit de onmiddellijke omgeving.

Bovendien verzekert een dienst voor opvanggezinnen de buitenschoolse opvang van kinderen tot twaalf jaar buiten de schooluren, tijdens verlofdagen en vakantieperiodes. In specifieke situaties en noodgevallen kunnen de diensten de opvang verzekeren tijdens de nacht en tijdens het weekend. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen terecht bij de dienst.

Een onthaalouder kan maximum vier kinderen voltijds opnemen, terwijl er nooit meer dan acht kinderen gelijktijdig mogen aanwezig zijn. De eigen kinderen van het opvanggezin die jonger zijn dan 6 jaar worden hierbij meegeteld. Zo blijft de opvang persoonlijk en kleinschalig. Elk kind kan rekenen op persoonlijke aandacht en verzorging.

Het opvanggezin ontvangt per dag en per kind een vast bedrag dat niet belastbaar is. Deze vergoeding dekt uitsluitend de onkosten voor de voeding, het onderhoud en de opvoeding van de kinderen.

De ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen. Voor gezinslast en opvang van meerdere kinderen, wordt een vermindering op de bijdrage toegepast.

De kosten voor de opvang van kinderen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. Elke dienst voor opvanggezinnen wordt begeleid door één of meer dienstverantwoordelijke. Deze beroepskracht(en) staan in voor de continuïteit van de opvang, de voortdurende begeleiding van de opvanggezinnen, de vorming van de opvanggezinnen, het secretariaat van de dienst, het uitbetalen van de vergoeding aan de opvanggezinnen en het innen van de ouderbijdragen.

De dienst voor opvanggezinnen is erkend en staat onder toezicht van de Vlaamse instelling Kind & Gezin.